Now showing items 21-40 of 93

 • Kulturní park Brno 

  Tesařová, Zuzana
  Cílem projektu je návrh novostavby kulturně-společenského centra v Brně na Mikuláškově náměstí ve Starém Lískovci. Základní myšlenkou návrhu nebylo pouze navrhnout stavbu, která spolehlivě vyhoví svému účelu, ale také ...
 • Měření posunů železničního svršku a mostní konstrukce 

  Leischner, Ludvík
  Tato bakalářská práce pojednává o měření posunů na znojemském železničním viaduktu. Prostřednictvím dvou měřických metod, a to prostorové polární metody a kinematické GNSS Stop & Go metody, byly měřeny polohové a výškové ...
 • Městské lázně 

  Eliáš, Petr
  Projekt se na jedné straně zabývá aktivací a potřebami místa dotvářením chybějících vazeb, na druhé straně se snaží najít novou atraktivní formu lázní. Výsledkem je most.
 • Městské lázně 

  Vrbka, Jan
  Mohou městské lázně, postavené za hotelem Voroněž, obstát v konkurenci s ostatním koupališti? Skutečným klíčem k trvalé udržitelnosti je specifická atmosféra. Lázně se zvedají od země, aby nabídly výhledy do okolí a na ...
 • Monitoring Of Bridges Corrosion Level 

  Krejčí, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Corrosive damage level of bridge constructions becomes high discussed topic with regard to some recent incidents. Current system of inspections is based mostly only on visual inspections in the Czech Republic. Our solution ...
 • Most na křižovatce v Brně 

  Kyzlink, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením mostní nosné konstrukce na rampě v Brně. Silniční most křižuje silnici I/42 a železniční trať. Most je součástí VMO Brno. Konstrukce je navržena z předpjatého betonu. Posouzení ...
 • Most na místní komunikaci 

  Nečasová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce mostu o čtyřech polích. Most převádí místní komunikaci Žernov-Přerov přes dálnici D1. Práce obsahuje návrh tří variant řešení. Pro podrobné zpracování ...
 • Most na silnici I/38 v Jihlavě 

  Němec, Martin
  Diplomová práce „Most na silnici I/38 v Jihlavě“ se zabývá převedením silniční dopravy. Pro konstrukci mostu byl navržen dvoutrám. Výpočty byly prováděny v programu Scia Engineer. Posouzení bylo provedeno ručně.
 • Most na silnici I/55 

  Lugerová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce silničního mostu převádějící komunikaci I/55 přes dálnici D1. Práce obsahuje návrh tří variant řešení. Jedna z variant byla vybrána a podrobně zpracována. ...
 • Most nad místní komunikací a potokem 

  Švancara, Marek
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce mostu. Ze tří variant řešení je vybrána nosníková konstrukce, nosná konstrukce je tvořena konzolou nad pilíři a dodatečně předpjatých nosníků. Jsou ověřovány ...
 • Most nad odvodňovacím kanálom 

  Kováč, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom monolotického cestného mosta na rýchlostnej ceste R4 medzi Žaronovicou a Šášovským Podhradím. Primárnou funkciou mosta je previesť dopravu ponad odvodňovací kanál, v druhom rade ...
 • Most přes dálnici 

  Vaculíková, Klára
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce silničního mostu přes dálnici D1, která je zakřivená výškovým obloukem. Z navržených variant je dále podrobně zpracována varianta jednotrámové spojité konstrukce o třech ...
 • Most přes potok Hluchová - stavebně technologický projekt 

  Trochta, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu mostu SO210 přes potok Hluchová na silnici I/11. Most je navržen jako železobetonový, dodatečně předpjatý o délce 70m. Práce byla zpracována v rozsahu zadání DP.
 • Most přes potok Živný 

  Sekanina, Josef
  Práce se zabývá navržením silničního mostu přes potok Živný, železniční trať a plánovanou silnici II. třídy mezi obcemi Běleč a Husinec. Jsou navrženy 3 varianty přemostění, z nichž byla pro podrobnou analýzu vybrána ...
 • Most přes řeku Jihlava 

  Menšík, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes řeku Jihlavu. Jsou navrženy tři varianty, z nichž je vybrána varianta předpjatého dvojtrámového nosníku o třech polích. Je zpracován podrobný statický výpočet a most ...
 • Most přes silnici I/44 

  Topinková, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh mostní konstrukce, které převede silnici III/443 přes silnici I/44. Jsou vypracované studie pro 3 varianty a nejvhodnější dále podrobněji zpracována. Jedná se o most o 3 polích s celkovým ...
 • Most přes silnici I/48 

  Smolka, Libor
  Diplomová práce se zabývá řešením mostní konstrukce z předpjatého betonu. Most převádí silnici II/485 a je veden nad silnicí I/48.Kategorie převáděné komunikace je S 7,5. Konstrukce je spojitá o pěti polích. Délka mostní ...
 • Most přes vlečku 

  Slovják, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem mostu pozemní komunikace. Most převání místní komunikaci II/353 přes vlečku. Navržený most má nahradit současný. Byly vypracovány tři studie. Zvolená nosná konstrukce mostu je řešena jako ...
 • Mostní nadjezd přes dálnici 

  Černý, Pavel
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Jsou vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce je navržena jako jednotrámový most o 7 polích celkové délky 200~metrů. Výpočet účinků zatížení je ...
 • Mostní nadjezd přes rychlostní komunikaci 

  Beran, Jakub
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Ze tří variant řešení je vybrána varianta jednotrámového mostu o 6 polích, nosná konstrukce je z dodatečně předpjatého betonu a je zohledněn vliv postupné ...