Now showing items 21-27 of 27

 • Simple Electromagnetic Modeling of Small Airplanes: Neural Network Approach 

  Koudelka, V.; Raida, Zbyněk; Tobola, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-04)
  The paper deals with the development of simple electromagnetic models of small airplanes, which can contain composite materials in their construction. Electromagnetic waves can penetrate through the surface of the aircraft ...
 • Studium biokeramického kompozitu na bázi hydroxyapatitu a bioskla 

  Virágová, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem biokeramických kompozitních materiálů na bázi hydroxyapatitu (HAp) a bioskla (BG). Pro přípravu těchto materiálů byla zvolena metoda mokrého tvarování – elektroforetická depozice ...
 • Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů 

  Vlček, Dalibor
  Tato bakalářská práce popisuje pravidla platná pro tvorbu technické dokumentace částí vyrobených z kompozitních materiálů. V první části je stručně shrnuta charakteristika těchto materiálů. V dalších částech jsou uvedeny ...
 • Vliv anorganických plniv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Doležel, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektroizolačních hmot na bázi epoxidových kompozitních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou část zaměřenou na kompozitní materiály ...
 • Volba materiálu pro ráfky jízdních kol 

  Vaňhara, Vojtěch
  Tato závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro ráfky jízdních kol. Jejím obsahem je základní charakteristika jízdního kola, rozbor a rozdělení materiálů používaných na ráfky kol dle stanovených kritérií ...
 • Volba materiálu pro rámy jízdních kol 

  Šály, Peter
  V bakalárskej práci sú zhrnuté základné informácie o materiáloch, ktoré sa používajú na stavbu rámov bicyklov. Nejde len o bežné materiály, ktoré sa v súčasnosti najviac používajú, teda zliatiny hliníka a kompozitné materiály ...
 • Výplňové hmoty pro svislé a vodorovné konstrukce s využitím obnovitelných surovin 

  Gregor, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického konopí a jeho použití ve svislých a vodorovných konstrukcích. Práce je zaměřena především na výplňové hmoty z technického konopí a anorganického pojiva. V praktické ...