Now showing items 21-40 of 60

 • Identifikace osob ve videozáznamu z kvadrokoptéry 

  Mojžiš, Tomáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude schopná rozpoznávať ľudí podľa tváre na základe vytvorenej databázy zo záznamov z drona. Databáza pozostáva z fotografií osôb, ktoré sa majú na videu identifikovať. ...
 • Implementace neuronové sítě bez operace násobení 

  Slouka, Lukáš
  Predmetom tejto diplomovej práce je akcelerácia neurónových sietí s cieľom redukcie počtu operácií násobenia reálnych čísiel. Teoretická časť tejto práce sleduje súčasné trendy a metódy využívané v oblasti akcelerácie ...
 • Klasifikace obrazů planktonu s proměnlivou velikosti pomocí konvoluční neuronové sítě 

  Bureš, Jaroslav
  Tato práce pojednává o technikách automatické analýzy obrazu založené na konvolučních neuronových sítích (CNN), zaměřených na klasifikaci planktonu. V oblasti studování planktonu panuje velká diverzita v jeho tvarech a ...
 • Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí 

  Rek, Petr
  V rámci této diplomové práce je čtenář seznámen s problematikou neuronových a konvolučních neuronových sítí. Na základě těchto znalostí je poté proveden návrh a implementace knihovny umožňující práci s konvolučními neuronovými ...
 • Konvoluční neuronová síť pro segmentaci obrazu 

  Mitrenga, Michal
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou konvolučních neuronových sítí a realizovat segmentaci obrazu. Toto téma v sobě zahrnuje obor počítačového vidění, který je používán v systémech s umělou inteligencí. ...
 • Konvoluční neuronová síť pro segmentaci obrazu 

  Mitrenga, Michal
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou konvolučních neuronových sítí pro segmentaci obrazu. Toto téma v sobě zahrnuje celý obor počítačového vidění. Zvláštní pozornost je věnována procesu segmentace obrazu. ...
 • Konvoluční neuronová síť pro zpracování obrazu 

  Krajčovičová, Mária
  Cílem diplomové práce bylo nastudování problematiky konvolučních neurónových sítí v posledních letech. Dále se práce zabíva navržením vhodných modelů konvolučních neurónových sítí a jejich následní implementaci v prostředí ...
 • Konvoluční neuronové sítě 

  Lietavcová, Zuzana
  Táto práca sa zaoberá problematikou učenia konvolučných neuronových sietí.  Ide o druh hlbokých neuronových sietí, ktoré sa v súčasnosti hojne používajú predovšetkým v oblasti rozpoznávania obrazu a spracovania prirodzeného ...
 • Konvoluční neuronové sítě na platformě Windows 

  Kapusta, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovanie najnovších poznatkov z oblasti konvolučných neurónových sietí a ich použitia. Práca popisuje históriu ich vzniku, biologický neurón a analogický matematický model neurónu. Tiež ...
 • Mobilní aplikace využívající hlubokých konvolučních neuronových sítí 

  Poliak, Sebastián
  Táto práca popisuje proces tvorby mobilnej aplikácie, ktorá využíva hlboké konvolučné neurónové siete. Proces začína predstavením hlavnej myšlienky, po ktorej nasleduje produktový a technický návrh, implementácia a ...
 • Navigace pomocí hlubokých konvolučních sítí 

  Skácel, Dalibor
  V této práci se věnuji problematice navigace a autonomního řízení za použití konvolučních neuronových sítí. Představuji zde hlavní přístupy využívající zpracování senzorických vstupů uváděné v odborné literatuře a popisuji ...
 • Navigace pomocí hlubokých konvolučních sítí 

  Skácel, Dalibor
  Tato práce se věnuje problematice navigace a autonomního řízení za použití konvolučních neuronových sítí. Jsou zde představeny hlavní přístupy využívající zpracování senzorických vstupů uváděné v odborné literatuře a popsána ...
 • North Atlantic right whale localization and recognition using very deep and leaky Neural Network 

  Kabani, A.; El-Sakka, M. R. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2016)
  We describe a deep learning model that can be used to recognize individual right whales in aerial images. We developed our model using a data set provided by the National Oceanic and Atmospheric Administration. The main ...
 • Ochrana citlivých dat obsažených v obraze 

  Mezina, Anzhelika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití hlubokého učení v bezpečnostním problému úniku citlivých informací ve formě obrazových dat. Pokusem o vyřešení tohoto problému bylo použití Single Shot Multibox Detectoru (SSD) ...
 • Odhad rychlosti vozidla ze záznamu on-board kamery 

  Janíček, Kryštof
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro odhad rychlosti vozidla ze záznamu palubní kamery. Odhad rychlosti je založen na odhadu optického toku mezi dvěma snímky a konvoluční neuronové síti. Na vytvořené datové ...
 • Person Detection for an Orthogonally Placed Monocular Camera 

  Škrabánek, Pavel; Doležel, Petr; Němec, Zdeněk; Štursa, Dominik (Wiley-Hindawi, 2020-10-14)
  Counting of passengers entering and exiting means of transport is one of the basic functionalities of passenger flow monitoring systems. Exact numbers of passengers are important in areas such as public transport surveillance, ...
 • Rekonstrukce chybějících části obličeje pomocí neuronové sítě 

  Marek, Jan
  Cílem této práce je vytvořit neuronovou síť která bude schopna rekonstruovat obličeje z fotografií na kterých je část obličeje překrytá maskou. Jsou prezentovány koncepty využívané při vývoji konvolučních neuronových sítí ...
 • Rekonstrukce poškozené části otisku prstů s využitím neuronových sítí 

  Halinár, Michael
  Táto práca sa zaoberá problematikou rekonštrukcie odtlačkov prstov pričom kladie dôraz na použitie neurónových sietí. Najprv je analyzovaná štruktúra odtlačku prstu, nasleduje popis možností, ktorými sa dá zvyšovať kvalita ...
 • Rozpoznání typu vozidla z dohledové kamery 

  Mencner, Pavel
  Cílem této práce je detekce vozidel v obraze z dopravní dohledové kamery a jemná klasifikace jejich typu (výrobce a model). V práci je implementována normalizační metoda Unpack, která slouží pro transformaci obrazu vozidla ...
 • Rozpoznání typů a re-identifikace vozidel s použitím pokročilých metod extrakce příznaků 

  Doseděl, Ondřej
  Práce se zabývala analýzou a následným vylepšením metod užívaných k rozpoznávání typů vozidel a jejich re-identifikace. Navržená metoda může být využita jak pro rozeznání, tak pro re-identifikaci. Byla založena na používání ...