Now showing items 21-40 of 116

 • Návrh technologie a uspořádání výroby držáku 

  Perutka, Michal
  PERUTKA, Michal. Návrh technologie a uspořádání výroby držák. Bakalářská práce bakalářského studia 3. roč. šk. R. 2008/2009, studijní skupina 3P1. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, obor tváření, květen 2009, ...
 • Návrh technologie výroby bočnice skříně PC 

  Pašalov, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-STG Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby bočnice počítačové skříně. Na základě literární studie problematiky plošného tváření a ...
 • Návrh technologie výroby skříně rozvaděče 

  Žilák, Marek
  Diplomová práce vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby skříně rozvaděče. Na základě literární rešerše a posouzení ...
 • Návrh technologie výroby součásti "Krytka 2432" 

  Bednář, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytky “2432“, dílce z plechu. Na základě literární rešerše, její studie a vlastních zkušeností byla vypracována tato práce. byla prostudována ...
 • Návrh technologie výroby tvarované duté nádoby 

  Fabík, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M2-P, předkládá návrh technologie výroby duté součásti z plechu DX53D+Z275N+NC s otvory plošným tvářením. Pro výrobní dávku 225 000 ks za rok, je na základě literární ...
 • Návrh tvářecího nástroje a zařízení k vystřižení podložky 

  Kolář, Milan
  Diplomová práce řeší návrh jednoúčelového automatického zařízení pro vystřižení a montáž podložky do regulačního tlakového ventilu (DRV2). Teoretická část diplomové práce obsahuje vybrané poznatky z teorie a technologie ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Fabík, Pavel
  FABÍK Pavel: Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00, předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu s otvory – dílce z ocelového plechu ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Kohoutová, Zuzana
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory z materiálu 11 373. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena- stříhání. Na základě série ...
 • Návrh vhodné technologie výroby pro součást "patka sloupku" 

  Langr, Aleš
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia, předkládá návrh vhodné technologie výroby pro součást “patka sloupku“, která slouží k uchycení filtrační jednotky k zemi. Materiálem je ocelový plech ...
 • Návrh výroby asistenčního zařízení pro CO2 Lasery 

  Okřina, Lukáš
  Podstatou práce je návrh asistenčního zařízení pro nízkovýkonné CO2 lasery se zaměřením na výrobu nosných plechových částí. Teoretická část práce shrnuje problematiku CO2 laserů a dále se zaměřuje na jejich typy a použití ...
 • Návrh výroby konzoly 

  Kašpar, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem konzoly pro uchycení rámu na sušení prádla. Součást je vyráběna z ocele 11 343. Polotovarem je pozinkovaný plech o tloušťce 2 mm. S ohledem na požadovanou kvalitu součásti a výrobní množství ...
 • Nekonvenční technologie výroby rovinných součástí z plechu 

  Langr, Aleš
  Nekonvenční technologie výroby rovinných součástí z plechu patří světově mezi hojně využívané. Patří sem řezání pomocí laserovým, plazmovým a vodním paprskem a vysekávání. V literární studii jsou uvedeny popisy daných ...
 • Nekonvenční způsoby dělení materiálů 

  Kulenda, Martin
  Bakalářská práce shrnuje poznatky o nekonvenčních způsobech dělení materiálů. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálů laserem, plazmou, vodním ...
 • Nekonvenční způsoby dělení materiálů 

  Rusz, Radek
  Bakalářský projekt obsahuje literární studii o nekonvenčních způsobech dělení materiálu. Práce je zaměřena na technologie dělení materiálu vodním parskem, plazmou, laserem, ultrazvukem a svazkem elektronů. Metody jsou ...
 • Nové trendy zpracování povrchově upravených plechů 

  Veverka, Štěpán
  Předložená práce vypracovaná jako součást bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství ukazuje na nové trendy zpracování povrchově upravených plechů. Na základě literární studie je v práci představena problematika ...
 • Parametry laserového paprsku 

  Hort, Zbyněk
  Diplomová práce se skládá celkem ze tří hlavních částí. První část práce se věnuje teoretickému popisu laseru a ostatních nekonvenčních technologií. V druhé části je práce zaměřena na odzkoušení nastavení parametrů laseru ...
 • Polyuretany využívané v technologii tváření 

  Špičák, Pavel
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma: „Polyuretany využívané v technologii tváření“. Skládá se z jejich přehledu, vlastností a dále rozebírá jednotlivé metody tváření, které využívají ...
 • Posouzení nekonvenčních metod obrábění vodním a laserovým paprskem v podmínkách firmy 

  Novotný, Petr
  Tato práce se zabývá posouzením nekonvenčních metod vodního paprsku a laseru v podmínkách firmy. Jsou zde popsány základní principy obou metod, nejpoužívanější zdroje laserového paprsku a tlakové vody. Využití v praxi, ...
 • Postupové tvářecí nástroje 

  Bednařík, Josef
  Práce je zaměřena do oblasti technologie plošného tváření. Postupně se zabývá základní problematikou stříhání, ohýbání a tažení. Popisuje základní konstrukční principy nástrojů a požadavky, které musí splňovat pro správnou ...
 • Povrchové úpravy nástrojů pro obrábění 

  Klusková, Miroslava
  Bakalářská práce je zaměřena na povlakování řezných nástrojů. Na úvod bakalářské práce je zde přehled nástrojových materiálů. Dále teoretické rozebrání namáhání řezných nástrojů a zkoušky řezivosti. V závěru práce jsou ...