Now showing items 21-39 of 39

 • Výroba filtračního sítka 

  Míka, Tomáš
  Práce řeší návrh zhotovení filtračního sítka z materiálu 17 240 (1.4301), tloušťce 0,5 mm a sériovosti 100 000 ks/rok, používaného v páce kávovaru. Jako nejvhodnější technologie pro výrobu tělesa sítka byla zvolena metoda ...
 • Výroba gastronomického zariadenia z koróziivzdornej ocele 

  Macková, Ivana
  Bakalárska práca sa zaoberá koróziou, koróziivzdornými oceľami a povrchovými úpravami ocelí, ktoré zabraňujú koróznemu rozrušeniu materiálu. Ďalej je v práci riešený návrh výroby nerotačnej súčasti s prírubou z austenitickej ...
 • Výroba horního dílu benzínové nádrže 

  Minář, Martin
  Práce se zabývá návrhem výroby horního dílu benzínové nádrže. Se zohledněním tvaru a rozměrů byla z variantního řešení vybrána nejvýhodnější technologie tažení bez ztenčení stěny z oceli DC04 o tloušťce 1 mm. Při řešení ...
 • Výroba krytu brzdového kotouče sdruženým nástrojem 

  Kučera, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (M2I-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby krytu brzdového kotouče ve sdruženém nástroji, s roční produkcí ...
 • Výroba krytu filtru 

  Bachurek, David
  Práce předkládá návrh technologie výroby krytu filtru z hlubokotažného ocelového plechu jakosti 11 325 (DC04). Na základě rozboru byly jako nejvhodnější technologie pro výrobu zvoleny stříhání a hluboké tažení, pro něž byl ...
 • Výroba krytu osvětlení 

  Tóthová, Romana
  Projekt predkladá návrh výroby krytu osvetlenia z ocele 11 320 v sérii 43 000. Po zhodnotení všetkých možností ako súčasť vyrobiť, bola zvolená metóda hlbokého ťahania konvenčným nástrojom. Súčasť bude vyrobená na jednu ...
 • Výroba napáječky 

  Vašíček, Jan
  Diplomová práce magisterského studia oboru M2I-K předkládá návrh duté rotační součásti z plechového přístřihu se zužujícím se dnem, u kterého byla zvolena jako nejvhodnější možná varianta výroby technologie hlubokého tažení ...
 • Výroba odvíčkovací vaničky 

  Čudová, Monika
  Práce předkládá návrh technologie výroby výtažku – vaničky z nerezového plechu jakosti 17 240. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení a výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji s přidržovačem. Tažidlo ...
 • Výroba pouzdra zapalování 

  Jelínek, Dan
  Práce řeší návrh technologie výroby pouzdra zapalování. Jde o dutý obdélníkový kryt pro jednokanálové zapalování, vyráběné společností PBS Velká Bíteš. Součást má konstantní tloušťku stěny 0,5 a velikost roční výrobní série ...
 • Výroba rohového dřezu 

  Soldán, Josef
  Práce je zaměřena na výrobu rohového dřezu z plechu z nerezové oceli 1.4301. Na základě analýzy možných řešení výroby byla v souladu se zadáním práce zvolena výroba v několika tažných operacích pomocí konvenčního nástroje, ...
 • Výroba sítka do umyvadla 

  Pecha, Oldřich
  Práce je zaměřena na technologický postup výroby sítka do umyvadla. Jedná se o rotační součást, která bude vyráběna z materiálu ČSN 1.4301 (X5CrNi 18-10). Celková velikost série byla stanovena na 25 000 ks/rok. Z variantního ...
 • Výroba součásti "DRŽÁK" 

  Wagner, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 2303T010 předkládá návrh technologie výroby držáku. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení a výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji, dle ...
 • Výroba součásti "Kroužek" plošným tvářením 

  Stejskal, Luboš
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 23-03-T002 předkládá návrh technologie výroby součásti „Kroužek" plošným tvářením z hlubokotažné oceli ČSN 11305. Předpokládaná roční série 250 000 kusů. Na ...
 • Výroba součásti plošným tvářením 

  Hrnčál, Zdeněk
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh technologie výroby součásti z hlubokotažného ocelového plechu 11 305.21. Na základě literární studie problematiky stříhání, hlubokého tažení a ...
 • Výroba sprchové vaničky 

  Černý, Vít
  Práce se zabývá návrhem výroby sprchové vaničky hlubokým tažením z austenitické oceli 17 240. Na základě rešerše problematiky hlubokého tažení a vyhotovených výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji s horním přidržovačem a ...
 • Výroba ukazatele hladiny technologií přesného stříhání 

  Polák, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby plechové součásti ukazatele hladiny stříháním ocelového plechu 11 373.1. Střihadlo využívá normalizovaných komponent a je řešeno ...
 • Výroba víčka 

  Braško, Zdenko
  Práca rieši návrh výroby víčka, ktoré slúži na uzavretie trubky valcového regálu, ku ktorej je privarené a spolu tvoria pevnú zostavu. Z vnútornej strany je do neho nalisované ložisko a stredom prechádza oska. Celá zostava ...
 • Výroba víka kotlového grilu 

  Míka, Tomáš
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby víka kotlového grilu z oceli 11 305 (1.0338) s konstantní tloušťkou stěny 1 mm a sériovostí 10 000 ks/rok. Pro vybraný způsob výroby konvenčním tažením byly provedeny technologické ...
 • Zkoušky plechu ve strojírenské praxi 

  Ivančo, Radek
  Práce předkládá teoretickou rešerši zkoušek plechů, které se používají v průmyslové praxi. Na základě literární studie problematiky tváření plechů za studena byla provedena Erichsenova zkouška karosářských plechů DC06+ZE, ...