Now showing items 21-40 of 174

 • Bezpečnostní analýza síťového provozu pomocí behaviorálních signatur 

  Barabas, Maroš
  Tato práce se zaměřuje na popis aktuálního stavu bádání v detekčních metodách síťových útoků a následně na vylepšení schopnosti detekce specifických útoků vytvořením formálního popisu síťových metrik, které aproximují ...
 • Bezsenzorové řízení rychlosti a polohy stejnosměrného kartáčového motoru malého výkonu 

  Svoboda, Jan
  Práce se zabývá bezsenzorovým řízením stejnosměrných kartáčových motorů malého výkonu, používaných v aktuátorech firmy Honeywell. V úvodu seznamuje s řízením stejnosměrných motorů a s používanými metodami snímání jejich ...
 • Biometrické rozpoznání živosti prstu 

  Jurek, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou obecné biometrie se zaměřením na biometrii otisku prstu, s popisem papilárních linií a principů snímačů otisků prstů. Dále se práce zabývá problematikou detekce živosti prstu včetně popisu ...
 • Čtečka QR kódů pro Android 

  Loskot, Radim
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice čtení dvourozměrných čárových QR kódů, návrhu a popisu implementace aplikace čtečky QR kódů pro mobilní platformu Android. V teoretické části analyzuje strukturu QR kódů včetně ...
 • Detection Of Anatomical Structures In Ct Data Using Convolutional Neural Networks 

  Kozlová, Dominika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with a detection of anatomical structures in medical images using convolutional neural networks (CNN). The designed algorithm contains 2 methods for region proposals and CNN for their classification into ...
 • Detection of People in Room Using Low-Cost Thermal Imaging Camera 

  Charvát, Michal
  S příchodem průmyslu 4.0 a chytrých domovů se zvyšují nároky na automatické a spolehlivé technologie umožňující detekci živých bytostí. Tyto technologie můžou například pomáhat starším či postiženým osobám s každodenním ...
 • Detection Of Ventricular Extrasystoles Using High-Frequency Components Of Ecg 

  Budíková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Pathology of the ventricular extrasystole is commonly detected by comparing the width and other parameters of the QRS complex. This article represents recognition of extrasystoles using high-frequency ECG components, ...
 • Detection-Localization Tradeoff in MIMO Radars 

  Nazari Majd, M.; Radmard, M.; Chitgarha, M. M.; Bastani, M. H.; Nayebi, M. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  Two gains play key roles in recently developed‎ MIMO ‎wireless communication systems‎: ‎"spatial diversity‎" ‎gain and "spatial multiplexing‎" ‎gain‎. ‎The diversity gain refers to the capability to decrease the error rate ...
 • Detekce a analýza provozu P2P sítě BitTorrent Sync 

  Kutlák, Martin
  Bakalářská práce se věnuje problematice detekce P2P sítě BitTorrent Sync v síťovém provozu. V teoretické části práce je představena architektura P2P sítě, protokol BitTorrent Sync a jsou zde uvedeny možné metody pro detekci ...
 • Detekce a klasifikace vojenských cílů ve videosignálu 

  Košík, Michal
  Cílem této práce je návrh a implementace vhodných algoritmů na detekci a klasifikaci vzdálených cílů. Čtenář bude seznámen s dvojicí algoritmů pro detekci pohybu. Jedná se o odčítání dvou po sobě jdoucích snímků a o ...
 • Detekce a laboratorní kontrola úniků nebezpečných chemických látek do životního prostředí s nutností výjezdu chemické laboratoře HZS 

  Holánová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na detekci a laboratorní kontrolu úniků nebezpečných chemických látek do životního prostředí. Tyto nebezpečné chemické látky klasifikuje. Dále se zaměřuje na chemické laboratoře HZS, jaké místo ...
 • Detekce a lokalizace dopravních značek 

  Kudláč, Ondrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť jednoduchý systém pre detekciu a lokalizáciu dopravného značenia v obraze s využitím už existujúcich riešení. Detekcia značiek prebieha na základe ich tvarov a lokalizácia ...
 • Detekce a lokalizace registrační značky vozidla 

  Šlosár, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí a lokalizací registračních značek motorových vozidel. Teoretická část pojednává o vlastnostech a vzhledu registračních značek v České republice a na Slovensku a také o současných ...
 • Detekce a odstranění odlesků ze sekvence snímků 

  Hodaň, Tomáš
  Cílem mé diplomové práce bylo studium existujících metod pro detekci a odstranění odlesků ze sekvence snímků, nalezení jejich omezení a návrh možných vylepšení. Konkrétně jsme se zaměřili na rovinné spekulární povrchy, ...
 • Detekce a rozpoznání maticového kódu v reálném čase 

  Dobrovolný, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí a rozpoznáním maticových kódů. Experimentuje s využitím PCLines algoritmu. PCLines využívá Houghovu transformaci a paralelní souřadnice pro rychlé hledání přímek v obraze. Navrhovaný algoritmus ...
 • Detekce a rozpoznání projevů onemocnění diabetes na sítnici lidského oka 

  Jausch, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom algoritmov pre rozpoznávanie prejavov diabetes na snímke sietnice ľudského oka. Diabetická retinopatia patrí medzi najčastejšie ochorenia postihujúce sietnicu a jej následky vedú k ...
 • Detekce a rozpoznání projevů onemocnění VPMD na sítnici lidského oka 

  Stančíková, Ivana
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření nástroje pro detekci příznaků onemocnění věkem podmíněnou makulární degenerací na snímcích sítnice lidského oka. Toto onemocnění patří k nejčastějším příčinám ztráty zraku v pokročilém ...
 • Detekce a rozpoznávaní tváře s využitím platformy Raspberry Pi 

  Rozhoňová, Andrea
  Následující bakalářská práce se věnuje problematice detekce a rozpoznání tváří v obraze. Teoretická část rozděluje metody detekce a rozpoznání obličeje do několika skupin, které jsou poté blíže popsány a vysvětleny. Na ...
 • Detekce a segmentace lumbálních obratlů v 3D CT datech 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou a segmentáciou lumbálnych stavcov v CT obrazových dátach. Popísaná detekčná metóda je založená na používaní natrénovaného SVM klasifikátora a histogramoch orientovaných gradientov ako obrazových ...
 • Detekce a vizualizace specifických rysů v mračnu bodů 

  Kratochvíl, Jiří Jaroslav
  Mračno bodů je neuspořádaná množina bodů popsaných souřadnicemi (x, y, z), která reprezentuje reálný objekt. Tyto body jsou získány prostřednictvím 3D skenovacích technologií, například LIDAR (Light Detection And Ranging) ...