Now showing items 21-27 of 27

 • Převodové ústrojí traktoru Zetor Forterra HSX 

  Morávek, Aleš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis převodového ústrojí traktoru Zetor Forterra HSX. Bude zde uvedeno i srovnání s konkurenčními stroji stejné výkonové řady. Cílem je návrh převodového ústrojí pro menší řadu traktorů, ...
 • Soutěžní automobily třídy Super 2000 

  Ratiborský, Pavel
  Tato bakalářská práce je rozdělená do tří bodů. V prvním bodě jsou rozděleny základní konstrukční prvky vozů specifikace Super 2000 a stručně popsána jejich funkce. Ve druhém bodě jsou vypsání zástupci této třídy, popsáno ...
 • Systémy regulace hnacích ústrojí užitkových vozidel 

  Fojtášek, Jan
  Tato práce se zabývá principem funkce a konstrukčním řešením diferenciálů a systémů, které mají za úkol regulovat hnací sílu motoru užitkových vozidel. Jedná se o shrnutí poznatků o v současnosti používaných zařízeních ...
 • Systémy rozdělující tok výkonu hnacím ústrojím automobilů 

  Novotný, Petr
  Práce se snaží poskytnout ucelený přehled o diferenciálních soukolích. V první části popisuje zjednodušenou funkci těchto mechanismů a rozčleňuje je do několika skupin. Druhá část popisuje základní kinematické a momentové ...
 • Vozy specifikace WRC 

  Urban, Jiří
  V této bakalářské práci jsou uvedeny a stručně popsány nejdůležitější funkční části sportovního vozu specifikace WRC z hlediska konstrukčních řešení, zvláštností a odlišností od sériově vyráběného automobilu. Ten je primárně ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Sobotka, Miroslav
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci firmy OHL ŽS, a.s. v letech 2004 až 2007. Na základě finanční analýzy – analýza absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a soustav poměrových ukazatelů – zhodnotím situaci a ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Dvořák, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví podniku a jeho vývoje během let 2006–2009. Pomocí finanční analýzy a jejích jednotlivých metod bude popsána aktuální situace, příčiny a na základě toho pak budou ...