Now showing items 21-35 of 35

 • Inteligentní dálkoměrný modul pro robotického fotbalistu 

  Hrbáček, Jan
  Diplomová práce se zabývá vývojem dálkoměrného modulu určeného pro rozšíření senzorické výbavy fotbalového robotu kategorie MiroSot. Tento modul na vstupu přijímá data ze senzorické jednotky vyvinuté na Ústavu automatizace ...
 • Metody zpracování velkých dat z experimentů a simulací dynamických soustav 

  Ďuriš, Anton
  Táto práca sa zaoberá spracovaním Veľkých dát z moderných technických zariadení. Spracovanie Veľkých dát je časovo náročný a zložitý proces, vyžadujúci výkonný hardvér, avšak existujú metódy, vďaka ktorým je spracovanie ...
 • Pokročilé algoritmy zpracování signálů pro družicovou komunikaci 

  Záplata, Filip
  Dizertační práce je zaměřena na softwarově definované přijímače určené k úzkopásmové družicové komunikaci. Komunikační kanály družicových spojů zahrnujících komunikaci s hlubokým vesmírem jsou zatíženy vysokými úrovněmi ...
 • Pokročilé metody kódování řeči v signálovém procesoru 

  Zajíček, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o praktickém použití kodeku AMR-WB (Adaptive Multi Rate - Wide Band) a jeho implementaci na signálový procesor, jež je integrován ve funkčním systému hlasové komunikace Siemens HiPath 4000. ...
 • Proudový senzor s digitalizovaným výstupním signálem 

  Hanuš, Ivan
  Cílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudu v sítích nízkého napětí pomocí Rogowského cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu s digitálním výstupem. Dále nastudovat ...
 • Radarový senzor pro adaptivní tempomat 

  Rous, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá implementací radarového senzoru pro systém adaptivního tempomatu. V jejím rámci jsou diskutovány použité technologie a postupy, zdokumentován postup implementace zpracování signálu pro daný ...
 • Restaurace poškozených zvukových signálů s využitím autoregresních modelů 

  Soboňa, Matúš
  Bakalárska práca sa týka problematiky rekonštrukcie zvukových signálov s využitím autoregresných modelov, ktoré boli poškodené výpadkom vzoriek. Samotná rekonštrukcia je riešená pomocou algoritmov W. Ettera a A. Janssena. ...
 • Softwarový analyzátor zvukových efektů 

  Frenštátský, Petr
  Ke zjišťování kvalitivních parametrů zvukových zařízení je stále více využíván stolní počítač, ve kterém díky rozvoji číslicového zpracování signálů je umožněna implementace analýz. Mezi ně patří zjišťování kmitočtové a ...
 • Vizualizace zvuku 

  Švihálek, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parametrů hudebního signálu. Jsou zde popsány metody pro jejich získání a dále metody pro možnou implementaci. V praktické části práce je vytvořen program, který ze zvoleného zvukového ...
 • Vyhledávání homologních genů pomocí metod zpracování signálů 

  Kamar, Yana
  Práce obsahuje teoretický úvod do molekulární biologie a genetiky na potřebné úrovní, včetně popisu stavby DNA a homologních genů. Jsou popsané pevné a fyzikálně- chemické typy mapování nukleotidů, metody zpracování ...
 • Využití dat z pohybových senzorů pro analýzu činnosti uživatele 

  Eršek, Martin
  Cieľom práce je návrh a implementácia klasifikačného algoritmu pre analýzu činnosti používateľa na základe dát z pohybových senzorov. Práca skúma možnosti klasifikácie a počítania opakovaní 7 základných cvikov s vlastnou ...
 • Využití systému zbytkových tříd pro zpracování digitálních signálů 

  Younes, Dina
  Předkládaná disertační práce se zabývá návrhem základních bloků v systému zbytkových tříd pro zvýšení výkonu aplikací určených pro digitální zpracování signálů (DSP). Systém zbytkových tříd (RNS) je neváhová číselná soustava, ...
 • Výzkum dynamických parametrů porovnávající zvukové nahrávky 

  Zemánková, Šárka
  Tato práce se zabývá analýzou parametrů, souvisejících s dynamikou zvukové nahrávky. Je zde stručně popsána historie zpracování nahrávek v analogové a digitální podobě i průběh zpracování zvukového signálu v současnosti. ...
 • Webová demonstrace lineární filtrace 

  Novotný, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit demonstrační aplikaci diskrétní lineární filtrace. V úvodní části je shrnuta teorie digitální filtrace a návrhu digitálních filtrů. V následující kapitole jsou obsažena existující řešení. ...
 • Zpracování signálu z digitálních mikrofonů typu MEMS 

  Koníček, Cyril
  Práce se zabývá návrhem filtrů pro zpracování signálu z digitálního mikrofonu typu MEMS. V práci jsou teoreticky rozebrány typy mikrofonů, struktura digitálního mikrofonu AMDP421, struktura a návrh jednotlivých filtrů jak ...