Now showing items 21-40 of 66

 • Laboratorní výukový stand s měniči a motory 

  Ondrejček, Vladimír
  Práce se zabývá návrhem budícího obvodu, který bude použit v laboratorním standu. První část práce obsahuje typické vlastnosti budičů, použití a funkce kvalitních budících obvodů. Druhá část práce se zabývá samotným návrhem ...
 • Laboratory Workbench for Educational Purposes 

  Ondrejček, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with the development and implementation of new laboratory device for laboratory exercises in electric drives. Reasons and requirements for this workbench are evaluated. In the next section a prototype design ...
 • LabVIEW drivery pro odporové dekády 

  Procházka, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem odporové dekády M63x a M64x od firmy Meatest. Popisují se zde funkce a možnosti vzdáleného přístupu k dekádě. Dále je zde rozebráno, jak se vytváří driver ve vývojovém prostředí ...
 • LED driver se synchronním usměrněním 

  Hodáňová, Adéla
  Cílem diplomové práce je praktické porovnání dvojice obvodů používaných pro buzení LED s výstupním proudem řádově jednotky ampér. Oba obvody jsou založeny na topologii snižujícího měniče, přičemž jeden využívá technologii ...
 • Mechanismus pro upgrade BIOSu v Linuxu 

  Mariščák, Igor
  Táto práca popisuje vytvorenie jednoduchého ovládača pre flash pamäť BIOSu spôsobom prístupu do fyzickej pamäti počítača. Aj keď je BIOS jednou zo základných systémových komponent, neexistuje pre neho štandardizovaný ...
 • Měření parametrů lidského operátora 

  Becová, Lucia
  Táto práca sa zameriava na vyhodnotenie parametrov ľudského operátora ako vodiča simulátora vozidla. V prvej časti sa práca zaoberá skúmaním hodnotenia parametrov ľudského operátora. V druhej časti práce je návrh rôznych ...
 • Měřicí vozidlo Ústavu soudního inženýrství 

  Maxera, Pavel; Belák, Michal; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek představuje nové testovací vozidlo Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, které bylo pořízeno pro účely rozšíření výukových možností pro studenty magisterského studia v oblasti expertního inženýrství v dopravě. ...
 • Mikrokontrolérem řízená navíječka 

  Ihnát, Kryštof
  Tato práce se zabývá návrhem, naprogramováním a konstrukcí navíječky cívek pro školní dílnu. První část obsahuje průzkum trhu navíječek, popis jejich výhod a principu. Krom nástinu ideální konstrukce se tato část věnuje ...
 • Monitoring a analýza uživatelů systémem DLP 

  László, Peter
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s tzv. Data Loss Prevention systémy, popsat jednotlivé části těchto systémů a jejich výhody a nevýhody. Dokument obsahuje potřebné znalosti o filtru IRP zpráv a o samotných IRP zprávách. ...
 • Návrh a implementace řadiče sběrnice CAN pro vývojovou desku Atmel ATNGW100 

  Szurman, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci řadiče CAN sběrnice. Tato sběrnice je spolu s RTC modulem umístěna na vývojové desce Atmel ATNGW100. Zařízení komunikují pomocí SPI rozhraní. Programový řadič je implementován ...
 • Návrh a realizace automaticky parametrizovatelného tape-in-feederu. 

  Zmítko, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí parametrizovatelného tape in feederu, který je odnímatelnou součástí programovacího automatu Storm. Tape in feeder je zařízení určené ke strojovému dávkování čipů do ...
 • Návrh a výroba modulu pro řízení motorů na nízká napětí 

  Ludva, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat univerzální řídicí jednotku určenou k ovládání elektrických motorů malých napětí – elektronicky komutovaného, stejnosměrného a krokového. To zahrnuje vytvoření vhodné ...
 • Návrh ovladače pro PROFINET bus coupler 

  Kroupa, Jiří
  Podstatou této diplomové práce je návrh a implementace ovladače pro Profinetový bus coupler od firmy Phoenix Contact, který pro komunikaci využívá běžnou síťovou kartu počítače. Návrh vychází se znalostí získaných z dostupné ...
 • Návrh ovladačů pro vestavěné systémy v OS Linux 

  Kopáček, Jaroslav
  Problematika návrhu a tvorby ovladačů je obšírná a proto se v této práci zaměříme na návrh ovladačů pro zařízení s programovatelným hradlovým polem. Oproti procesorům typu aplikačně-specifického integrovaného obvodu, kde ...
 • Návrh řídícího systému motocyklu k potlačení jezdeckých chyb vedoucích k nehodám 

  Přibyl, Tomáš
  Práce řeší obecný návrh systému automatického řízení výkonu motoru a brzdného účinku motocyklu tak, aby nedocházelo ke zbytečným nebezpečným situacím a ke zlepšení jízdních vlastností a k potlačení příčin vzniku nehody ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač ve třídě D pro aktivní reproduktory 

  Cupák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě D, který do 4 ? zátěže dodá výkon 400 W. Navrhovaný nízkofrekvenční zesilovač je určen pro aktivní reprosoustavu, která se skládá ze ...
 • Nízkoúrovňová komunikace se softwarovou IP ústřednou 

  Švehlík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá možností nízkoúrovňové komunikace mezi obvodem účastnické sady Silicon Laboratories Si3220 a mikroprocesorem Marvell PXA270 s instalovaným operačním systémem Linux. Podle materiálů zveřejněných ...
 • Obvyklá doba a frekvence pozorování zpětných zrcátek a přístrojové desky řidičem 

  Krejčí, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá analýzou obvyklé doby pozorování a frekvence pozorování zpětných vozidlových zrcátek a přístrojové desky. Teoretická část práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti vizuálního rozptýlení řidiče, ...
 • Ovladač a hardwarový modul protokolu MiWi pro Linux 

  Hala, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací hardwarového modulu, který slouží jako komunikační prvek mezi vestavěným zařízením s Linuxem a senzorovými prvky. Komunikace probíhá prostřednictvím bezdrátového protokolu ...
 • Ovladač netdev pro akcelerační karty COMBO 

  Tran, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací ovladače nad FPGA síťovými kartami rodiny COMBO, který by umožnil příjem a odesílání paketů prostřednictvím standardního síťového rozhraní jádra Linux. Sdružení CESNET vyvíjí ...