Now showing items 21-40 of 63

 • Hybridní sluchátkový zesilovač pro vysoce jakostní reprodukci 

  Čacký, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malého přenosného sluchátkového zesilovače vysoké kvality pro dynamická sluchátka. Součástí práce jsou teoretické předpoklady pro optimální návrh a realizaci obvodového zapojení, ...
 • Jízdní komfort 

  Plánka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou jízdního komfortu vozidla. Definuje způsoby hodnocení jízdního komfortu a navrhuje veličiny vhodné pro měření komfortu. Popisuje části vozidla, které se podílí na celkovém jízdním ...
 • Knihovna pro simulaci dynamiky tuhých těles 

  Moravčík, Libor
  Práca predkladá základnú teóriu simulovania dynamiky tuhých telies v počítačových hrách. Praktickým výsledkom práce je knižnica, ktorá názorne implementuje preberané princípy.     Tuhé telesá sú zjednodušené na konvexné ...
 • Kompresory dynamiky zvukových signálů 

  Panenka, Vojtěch
  Bakalarska prace popisuje kompresor dynamiky zvukovych signalu, jeho parametry, jed- notlive funkcni bloky a jejich praktickou realizaci. Vysledkem je navrh stereo kompresoru vcetne jeho konstrukce a experimentalniho overeni ...
 • Kostel Nový Lískovec 

  Vrlová, Ela
  Cílem bakalářské práce bylo zpracování studie z předmětu AG35 do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je novostavba kostela na brněnském sídlišti. Konkrétně se jedná o ...
 • Mechanická analýza výtahu 

  Tesař, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá analýzou 7-mi těles s uvažováním pasivních účinků. V první části práce jsou zde popsány základy statiky a dynamiky. Popis neutrálních a pasivních vazeb, metoda uvolňování a metoda redukce. Ve ...
 • Měření charakteristik podvozku vozidla během jízdy 

  Huf, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá systémy a postupy pro měření charakteristik podvozku vozidla během jízdy, dále také názorně dokazuje užitečnost měření v inženýrské praxi. Nejprve je rozebrán podvozek vozidla, následují ...
 • Měření setrvačných charakteristik těles pro účely matematického modelování dynamiky vozidel 

  Dvořák, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem metody, kterou lze měřit u součástí podvozků automobilů důležité mechanické veličiny -- souřadnice polohy těžiště a tenzor momentů setrvačnosti, a to v případě, kdy inženýr nemá k dispozici ...
 • Modelování dynamiky části tiskařského stroje 

  Junek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním dynamiky tiskařského stroje firmy SOMA Engineering v toolboxu SimScape simulačního programu Matlab/Simulink. Jsou zde popsány vlastnosti, postup, důležité principy a zákonitosti ...
 • Modelování pružných mechanizmů 

  Slaný, Jan
  Práce se zabývá sestavením a řešením diskrétního mechanického modelu z dynamického hlediska. Jako příklad dynamické soustavy ze skutečného světa, kterou lze takto modelovat, je zvoleno dynamické chování luku a šípu při ...
 • Movement 

  Rišiaňová, Zuzana
  Diplomový projekt Move je jednoduchá 3D digitálna hra v žánrovej typológií platformových hier konkrétne atmosfericko-meditatívneho charakteru s prvkami walking simulátora z pohľadu tretej osoby (TPS). Jej interaktívny obsah ...
 • Návrh a konstrukce snímací části cimbalonu 

  Nop, Patrik
  Semestrální práce je zaměřena na návrh několika možných způsobů provedení snímání strun, případně tzv. virtuálních strun elektronického cimbalonu. Práce vychází z problematiky konstrukčních vlastností klasického cimbálu a ...
 • Návrh dynamických modelů pro řízení trakce experimentálního vozidla 

  Jasanský, Michal
  Diplomová práce se zabývá modelováním kinematiky a dynamiky experimentálního vozidla se všemi hnanými a natáčecími koly s následným návrhem systému jízdní stability ABS/ASR pro řízení trakce. V práci je vytvořeno několik ...
 • Návrh jízdního simulátoru 

  Kubeš, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom konštrukcie pohyblivého jazdného simulátora pre účely simulácie jazdy v reálnom čase. Vlastnému návrhu predchádza analýza už existujúcich riešení jazdných simulátorov. Dôraz je kladený na ...
 • Návrh mechanické části pohonu zadní nápravy elektromobilu 

  Baroš, Eduard
  Cieľom diplomovej práce je návrh mechanických častí hnacieho ústrojenstva zadnej nápravy vhodného pre prestavbu daného športového automobilu na elektromobil. Úvodná časť v krátkosti objasňuje fyzikálne princípy pohonu a ...
 • Návrh uložení hydraulického válce zkušebního zařízení kulových kloubů 

  Novák, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout uložení hydraulického válce do zkušebního zařízení kulových kloubů firmy TRW-DAS Dačice a.s.. Diplomová práce obsahuje krátkou rešerši zabývající se testováním kulových kloubů výše ...
 • Organická soudobá architektura a bydlení 

  Čábelková Nahorniaková, Marcela
  Organická architektura je v dnešní době často používaným termínem především v souvislosti s odvážnou a experimentální formou. Přesná definice nebo rozdělení však stále chybí. Za zakladatele novodobé organické architektury ...
 • Otestování biometrických možností technologie podpisu 

  Homola, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti biometrie dynamiky podpisu. První část je věnována obecnému vysvětlení základních pojmů a standartů pro měření efektivnosti. Vysvětluje problematiku zpracování charakteristik podpisu. ...
 • Piston secondary motion measurement by laser displacement sensors 

  Dlugoš, Jozef; Novotný, Pavel (JVE Intenational, 2018-05-22)
  Measurement of the piston group behavior is still a challenge. Achieved accuracy and complexity go hand in hand with the financial requirements. This paper presents an unconventional measurement of the piston secondary ...
 • Pístní a ojniční skupina zážehového motoru 

  Adam, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh pístní a ojniční skupiny, kde byl pro návrh vybrán čtyřdobý šestiválcový zážehový motor s výkonem 252kW. Při návrhu je tedy vycházeno z již existujícího motoru, na ...