Now showing items 21-23 of 23

 • Stanovení ekonomické efektivnosti využití brownfields 

  Bešše, Dávid
  Diplomová práce je věnována stanovení výkazu zisku a ztráty a následné vytvoření peněžních toků projektu a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu administrativní budovy pomocí kritérií založených na časové hodnotě ...
 • Studie proveditelnosi veřejných stavebních projektů 

  Holaková, Veronika
  Tato práce byla napsána za účelem přiblížení problematiky studie proveditelnosti, jakožto hodnotícího dokumentu veřejných projektů a její dnešní vytváření v praxi. V teoretické části jsou vysvětleny jak veřejné projekty, ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, A. S. 

  Lačňáková, Adéla
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti investice vybrané výrobní společnosti. Jsou zde řešeny investiční varianty nákupu daného stroje a je zpracována kalkulace ekonomické efektivnosti těchto ...