Now showing items 21-24 of 24

 • Ustálený chod vedení 220 kV 

  Staněk, Pavel
  Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Jurča, Ondřej
  Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce, jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o ...
 • Účinnost přeměny různých druhů energií na energii elektrickou a možnosti její akumulace 

  Ostruška, Jan
  Práce se zaměřuje na problematiku účinnosti přeměn různých druhů energií na elektrickou energii. V úvodu je čtenář stručně seznámen s energetickými zdroji a jejich potenciálem. V návaznosti na tuto kapitolu práce dále ...
 • Zdroje elektrického proudu v automobilu 

  Soukup, Patrik
  Tato práce se zabývá studiem automobilových alternátorů a jejich teoretickou analýzou. Najdeme zde výčet ztrát vznikajících v alternátoru, způsob jejich vzniku a rovněž způsob jejich snižování. Snížení ztrát je jedním z ...