Now showing items 21-30 of 30

 • Posouzení energetické náročnosti rodinného domu 

  Němec, Miloš
  Práce se zabývá porovnáním několika úprav konkrétního rodinného domu, které by měly snížit jeho výslednou energetickou náročnost. Pro tyto účely je aplikován Národní kalkulační nástroj, který je v souladu s vyhláškou č. ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Fodor, Ján
  Táto bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu jednotlivých investícií pre znižovanie nákladov na vykurovanie rodinného domu. Najprv bola spočítaná návrhová tepelná strata objektu podľa normy ČSN EN 12831. Potom boli navrhnuté ...
 • Posouzení možností snížení energetické náročnosti výrobního areálu 

  Křesťan, Jan
  Tato diplomová práce navrhuje opatření ke snížení spotřeby energií ve výrobním podniku firmy Fritzmeier s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je na základě dat z energetického auditu proveden rozbor spotřeby ...
 • Posouzení tržní reálnosti ocenění rodinných pasivních domů pomocí rozpočtového ukazatele 

  Lakuš, Jan
  Cílem Evropské unie je, aby všechny budovy postavené od roku 2020 v členských státech měly téměř nulovou spotřebu energie. Aktuální se tak stává dostupnost nástrojů ocenění plánovaných nákladů nízkoenergetické výstavby, ...
 • Provozní náklady rodinných domů 

  Baranyková, Zuzana
  Diplomová práce posuzuje a srovnává provozní náklady (energetickou bilanci) rodinných domů v závislosti na jejich stáří a v rámci jejich životního cyklu. V první části diplomové práce jsou definovány základní pojmy, ...
 • Snížení energetické závislosti panelového domu 

  Bouchal, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřená na posouzení energetické soběstačnosti panelového domu. Úvodní část pojednává o panelovém domě samotném. V druhé části je zevrubně projednáno, zda na střechu domu dopadne dostatek srážkových ...
 • Využití aproximovaných aritmetických obvodů v neuronových sítí 

  Matula, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá využitím aproximovaných obvodov v neurónových sieťach so zámerom prínosu energetických úspor. K tejto téme už existujú štúdie, avšak väčšina z nich bola príliš špecifická k aplikácii alebo bola ...
 • Využití zasklené lodžie pro předehřev větracího vzduchu - parametrická studie 

  Macháček, Pavel
  Tato práce se zabývá vlivem zasklení lodžie na předehřev větracího vzduchu. V první části jsou popsány způsoby pasivního využívání slunečního záření a větrání bytů. Jako simulační program je použit THESEUS-FE 4.0, pro který ...
 • Vzduchotechnika pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

  Frčka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou budov s téměř nulovou spotřebou energie, které jsou povinnou součástí výstavby v České republice po roce 2020. Dále se zabývá vzduchotechnikou a jejím návrhem, jakožto součást ...
 • Zvyšování energetické účinnosti v průmyslu 

  Kovář, Štěpán
  Tato bakalářská práce pojednává o zvyšování energetické účinnosti v průmyslu. Spotřeba energie je globálně jedním z hlavních témat. Velká část energie je spotřebována průmyslem a je tedy nutné hledat opatření ke zvyšování ...