Now showing items 21-32 of 32

 • Řízení kurzového rizika podniku 

  Miturová, Klára
  Diplomová práca sa v prvej časti venuje teoretickým východiskám medzinárodného podnikania a s tým spojeného kurzového rizika. Praktická časť je zameraná na analýzu súčasnej situácie spoločnosti prostredníctvom analýzy ...
 • Správa vývojové dokumentace přes WWW II 

  Gregárek, Ondřej
  Document server je webová aplikace ovladatelná přes internetový prohlížeč, která má sloužit pro správu vývojových dokumentů. Aplikace je rozdělena do čtyř základních částí: Requirements, Products, Tests a Test Run. Část ...
 • Studie řízení logistiky se zaměřením na distribuci 

  Májsky, Adam
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení fungování distribuční logistiky ve vybrané společnosti. Analyzuje současný stav s využitím teoretických poznatků a navrhuje změny. S pomocí vytvoření doporučení pro distribuci ...
 • Studie zabezpečení zakázky se zaměřením na celní problematiku v podniku 

  Martináková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na celní problematiku při zabezpečení zakázky ve vybraném výrobním podniku. V teoretické části jsou definována teoretická východiska práce zahrnující základní pojmy zahraničního obchodu a ...
 • TERRA INCOGNITA - LOTYŠSKO - EXPANZE ZNAČKY ZETOR NA MÍSTNÍM TRAKTOROVÉM TRHU 

  Pipal, David
  Tato diplomová práce analyzuje různé modely zastoupení při průniku na lotyšský traktorový trh společností Zetor a předkládá veškeré nezbytné informace k této problematice potřebné. Závěrem jsou navržené metody zastoupení ...
 • Univerzální grafický editor - import/export 

  Kádek, Tibor
  Práca sa zaoberá problematikou tvorby grafov v systéme UGE (Univerzálneho grafického editora) a možnosťami, ktoré ponúka pre programátorov zásuvných modulov. Cieľom práce bolo navrhnutie formátu UGML (UGE Graph Markup ...
 • Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku 

  Kudlička, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním inovace ve vybraném podniku a jejím vlivu na zahraniční obchod. Společnost je analyzovaná z vnitřního i vnějšího hlediska, zjištěné faktory jsou shrnuty ve SWOT analýze. Dále jsou ...
 • Vstup firmy Nobilis Tilia s.r.o. na německý trh s kosmetikou 

  Dudrová, Lenka
  Hlavnou témou mojej diplomovej práce je zhodnotenie, či má firma Nobilis Tilia, s.r.o. rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na zahraničné trhy, konkrétne na nemecký trh s kozmetikou. Celá práca je postupne rozdelená do ...
 • Vyhledávání duplicitních fotografií 

  Sklenář, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně ...
 • Využití interakce simulačních nástrojů k řešení komplexních úloh v dynamice 

  Kukučka, Ivan
  Táto práca sa zaoberá popisom možností vzájomného previazania simulačných nástrojov a demonštruje popísané postupy na rôznych komplexných úlohách. Cieľom práce je ukázanie prepojenia medzi CAD softvérmi (Solidworks) a inými ...
 • Využití metodologie projektového managementu při vstupu na zahraniční trh 

  Lorková, Kristína
  Práca je zameraná na stratégiu vstupu produktovej línie TATRATEA na nový zahraničný trh. Ochranné známky TATRATEA vlastní spoločnosť Karloff s.r.o.. Práca pre iniciáciu exportu navrhuje využitie prvkov projektového ...
 • Zhodnocení rizik v mezinárodním obchodování pro společnost Hortim, s.r.o. 

  Farkaš, Timotej
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík pre vybranú spoločnosť, ktoré môžu nastať počas medzinárodného obchodovania. Cieľom práce je na základe analýz navrhnúť vhodné opatrenia k eliminácii daných rizík. Úvodná časť práce ...