Now showing items 21-24 of 24

 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Derych, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace „Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky“. Cílem předložené diplomové práce je na základě zhodnocení hospodaření zmíněné ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Přidalová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Štarnov a její další rozvoj především investičního charakteru. Cílem práce je posouzení hospodářské situace obce a možnosti financování plánovaného investičního ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Holice 

  Hromek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Holice. První část je zaměřena na teorii, ve které je řešeno členění územních samospráv, poté vedení obce a tvorba jejího rozpočtu. Druhá část je vyhrazena analýze hospodaření ...
 • Zhodnocení vlivu prodeje podílu v dceřiné společnosti na ekonomickou situaci vybraného koncernu 

  Čáslavská, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. První část diplomové práce obsahuje teoretické východiska pro zpracování konsolidované účetní závěrky. Následně jsou teoretické poznatky aplikovány do ...