Now showing items 21-33 of 33

 • Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výšku položek v povinných účetních výkazech vybrané soukromoprávní korporace 

  Vlachová, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu účtování leasingových závazků podle standardu IAS 17 a podle nového standardu IFRS 16 Leasingy ve společnosti Atlas Copco Services, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí. První ...
 • Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy 

  Střasák, Tomáš
  Diplomová práce „Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy“ se zaměřuje na komparaci vykazování dlouhodobého hmotného majetku v různých účetních systémech. Práce se zabývá oceňováním, odpisováním ...
 • Využití úvěru a leasingu při pořízení majetku 

  Němcová, Radka
  Diplomová práce se zabývá srovnáním dvou forem financování majetku. V teoretické části jsou charakterizovány úvěr, leasing, jejich výhody, nevýhody a představeny vybrané metody srovnání a ukazatele finanční analýzy. V ...
 • Výběr vhodné formy externího financování nového zařízení 

  Ryšavý, Jakub
  Diplomová práce popisuje problematiku financování nákupu dlouhodobého majetku z externích zdrojů v konkrétní společnosti. Zabývá se analýzou nabídek bankovních úvěrů, finančního leasingu a jejich vzájemného porovnání. Na ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podnikových činností 

  Šebesta, Marcel
  Diplomová práce řeší problematiku financování nového vozidla pro zvolenou společnost pomocí externích zdrojů. Konkrétně se zaměřuje na porovnání nabídek finančního leasingu a úvěrů od leasingových společností. Cílem práce ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Kinclová, Petra
  Diplomová práce řeší problematiku financování při pořízení dlouhodobého majetku z externích zdrojů společnosti. Zabývá se detailněji analýzou produktů leasingových společností a bankovních institucí, zejména analýzou ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Hejdová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování dlouhodobého hmotného majetku konkrétní společnosti. Zaměřuje se hlavně na porovnání a analýzu vybraných produktů finančního leasingu a investičního úvěru.
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Mánková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování podniku. Jde především o srovnání nabídek bankovních úvěrů a finančního leasingu při koupi stavebního stroje pro zvolenou společnost. Hlavním cílem ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Kovanda, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování podniku. Jednotlivé bankovní produkty a služby jsou v teoretické části práce obecně definovány a následně jsou v praktické části mezi sebou porovnány. ...
 • Výběr vhodné varianty financování investice 

  Dlesková, Vendula
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné varianty financování nového stroje ve firme TREY CZ, s. r. o. Zaměřuje se především na porovnání konkrétních nabídek leasingových společností a bankovních institucí. Cílem práce je ...
 • Výběr vhodné varianty financování nového zařízení 

  Semenka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výběrem metody financování pořízení nového vysekávacího lisu TruPunch 5000 pro společnost AZ Klima s.r.o. Obsahuje analýzu současných leasingových a úvěrových možností na českém trhu a jejich ...
 • Zdanění fyzické osoby 

  Zajíčková, Anna
  Tato bakalářská práce navrhuje vhodný způsob pořízení a formu financování dlouhodobého hmotného majetku, z pohledu optimalizace daňové povinnosti při odvodu daně z příjmu fyzických osob. Obsahuje srovnání daňově uznatelných ...
 • Způsoby financování majetku 

  Blažíčková, Věra
  Bakalářská práce se zabývá tématem různých způsobů financování při pořízení osobního automobilu konkrétní společností. Obsahuje zhodnocení finanční situace společnosti, srovnání konkrétních nabídek leasingových společností ...