Now showing items 21-24 of 24

 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Krejčí, Tomáš
  Ve své bakalářské práci se zabývám výběrem a implementací informačního systému do fitness centra. Součástí bakalářské práce je zhodnocení současného stavu ve společnosti a návrhy na vylepšení. V závěru se zabývám konkrétním ...
 • Výběr marketingové strategie vybraného fitcentra 

  Kadlecová, Kristýna
  Bakalářská práce se věnuje výběru marketingové strategie FITKA ABC. Práce je rozdělena do částí. První část uvádí teoretická východiska. V druhé části byla provedena analýza denních záznamů a vyhodnocení dotazníkového ...
 • Zdravotně technické instalace v polyfunkčním domě 

  Vaněrka, Zdenek
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdravotně technických instalací v polyfunkčním domě ve městě Kunštát. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu tématu s důrazem na potřebu vody. Experimentální část je zaměřena ...
 • Zřízení a provoz fitness centra 

  Janová, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr na zřízení a provoz fitness centra. První část práce je zaměřena na teorii této problematiky. V praktické části tyto poznatky budou aplikovány do reálného ...