Now showing items 21-40 of 64

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Divoký, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Slovácké strojírny, akciová společnost v letech 2007 až 2010. Cílem této práce je posouzení současné finanční situace společnosti a vypracování návrhů na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Čevelíková, Barbora
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti REDA a.s. mezi lety 2005 až 2010 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Hlavním cílem této práce je formulovat návrhy na zlepšení finanční situace ve společnosti. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vašenková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku CAZER s. r. o. s pomocí metod finanční analýzy. Finanční analýza je zpracována na základě vybraných účetních výkazů za roky 2009 – 2013. Cílem celé práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Laštůvková, Tereza
  Tato bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá finanční analýzou prováděnou ve společnosti PŘÍHODA s.r.o. v letech 2009 – 2013. V první kapitole jsou definovány cíle ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kůřilová, Monika
  Diplomová práce zpracovává finanční analýzu podniku J. P. PLAST, s.r.o. v letech 2010 až 2013. Byla použita elementární metoda technické analýzy, konkrétně horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, analýza poměrových ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Neubauerová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní části. V první ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kučerovský, Radek
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Pekárna Crocus, s. r. o. v rozmezí let 2006 – 2011. Cílem této práce je zhodnocení současného finančního stavu podniku a zpracování návrhů na jeho zlepšení. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Velanová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy Busch Vakuum s. r. o. za období 2004 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska; v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matyášová, Miroslava
  Předmět diplomové práce je zaměřen na posouzení finanční situace konkrétní společnosti v letech 2005 až 2009 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní úsek se zabývá formulováním ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Prochásková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti Nestlé Česko, s. r. o. za období 2010 - 2014 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do šesti částí. První část bakalářské práce obsahuje teoretická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hálová, Kristína
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení české strojírenské společnosti v letech 2011-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě této analýzy budou v práci vytvořeny vlastní návrhy na zlepšení stávající ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Malinová, Lenka
  Diplomová práce se věnuje hodnocení finanční situace společnosti Geoindustrie s.r.o. v letech 2006 – 2009. Za použití vybraných metod finanční analýzy hodnotí finanční zdraví společnosti a na jejich základě formuluje možné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pololáník, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Wistron InfoComm (Czech), s.r.o., za období 2012-2018 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Metody jsou počítány na základě informací obsažených v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Pelámek, Martin
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti KLIKA - BP, s.r.o. v období let 2003 – 2006 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. 

  Král, Václav
  Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. na trhu. K jejímu hodnocení jsou využity metody a vybrané ukazatele finanční analýzy. Pro porovnání s konkurencí je vypracována a následně ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kocman, Karel
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Edwards, s.r.o. v letech 2012 až 2016. V teoretické části jsou definovány postupy, metody a ukazatele. V analytické části jsou uvedeny informace o ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Hutařová, Dominika
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace firmy A.W. spol. s r. o. prostřednictvím nástrojů finanční analýzy a na základě získaných výsledků navrhnout vhodná opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace a ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Velcová, Karolína
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. za období 2013 až 2017. V teoretické části jsou definovány postupy a ukazatele. V analytické části jsou uvedeny informace ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Hlavoňová, Barbora
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví společnosti DAJAN spol. s.r.o. v období 2014–2018 a na návrhy jejího zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou část, sloužící k objasnění základních pojmů a ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Hlavačková, Karolína
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace analyzovaného podniku, pomocí metod finanční analýzy za období 2014-2018, s cílem vytvoření návrhů na její zlepšení. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část ...