Now showing items 21-33 of 33

 • Numerické řešení algebraicko-diferenciálních rovnic s indexem 2 

  Kroulíková, Tereza
  Práce se zabývá numerickým řešením algebraicko-diferenciálních rovnic. Tyto rovnice jsou nejprve popsány teoreticky a jsou ukázány jejich základní vlastnosti. Pozornost je věnována zejména indexu, jsou popsány nejpoužívanější ...
 • Optimalizace postupu při žádosti o bankovní úvěr 

  Skovajsa, Radek
  Práce vychází z teoretických východisek a praktických pracovních postupů bank při posuzování bonity klienta v českém tržním prostředí. Jsou stanoveny základní předpoklady úspěšnosti poskytnutí bankovního úvěru podnikatelskému ...
 • Pokročilá webová aplikace horolezeckého klubu 

  Kadlas, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro horolezecký klub Bezuchov. Informační systém eviduje informace o různých aktivitách v rámci horolezeckého klubu. Jedná se o naplánované ...
 • Prohledávání sémanticky anotovaných textů 

  Grešová, Katarína
  Táto práca sa zaoberá problematikou sémantického vyhľadávania nad indexami rozsiahlych textových dát. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať vyhľadávací systém s webovým užívateľským rozhraním umožňujúci dynamickú ...
 • ŘÍZENÍ VOLNÉ LIKVIDITY PODNIKU 

  Makovský, Zdeněk
  Předložená disertační práce se zabývá problematikou řízení volné likvidity podniku v podmínkách České republiky. Prudký rozvoj finančních trhů v posledních letech, související zejména s rozvojem přenosových technologií a ...
 • Serverová aplikace pro zpracování dat z databáze MySQL a jejich interpretaci 

  Gardian, Ján
  Diplomová práca je o vytvorení serverovej aplikácie, ktorá spracuje a interpretuje dáta z databázy. Cieľom takejto aplikácie je dokázať spracovať veľký počet požiadavkou v reálnom čase. Poskytnutá databáza, s ktorou aplikácia ...
 • Synchronizace databází MySQL a MS SQL 

  Šimanovský, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá synchronizací databází MySQL a MS SQL. Zkoumá a popisuje rozdíly mezi těmito dvěma databázovými servery a dále navrhuje a implementuje algoritmy pro jejich bezpečnou a ekonomicky bezztrátovou ...
 • Systém pro provázání textů státnicových témat, studijních opor a doplňkových materiálů 

  Hradílek, Jakub
  Hlavním úkolem této práce je se seznámit s metodami vyhledávání definic odborných pojmů napříč texty. Následně navrhnout a vytvořit systém, který bude schopen propojit texty státnicových témat, studijních opor a doplňkových ...
 • Vyhledání podobných obrázků pomocí popisu barevným histogramem 

  Sailer, Zbyněk
  Práce je postavena na popisu existujících metod vyhledávání podobných obrázků. Obsahuje souhrn způsobů popisu obrazu a kódování globálního i lokálního popisu (SIFT, atd.). Dále se věnuje způsobu efektivního vyhledávání ...
 • Vyhledávání v semanticky obohacených textech 

  Dostál, Jiří
  Tato práce se zabývá dotazováním nad rozsáhlými textovými daty, obohacenými o sémantické informace, zejména o vyznačení pojmenovaných entit zmíněných v textu. Text nejprve rozebírá způsoby indexace částečně stukturovaných ...
 • Výběr akcií do portfolia pomocí technické analýzy 

  Provazník, Martin
  Výběr akcií do portfolia za použití technické analýzy. Kombinace grafické metody průběhu aktuálního kurzu s použitím klouzavých průměrů, indexů a oscilátorů. Na základě vyhodnocení všech pomůcek technické analýzy vytvoření ...
 • Webová aplikace vodního póla 

  Ludvík, Martin
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro klub vodního póla. Informační systém eviduje informace o zápasech, hráčích, článcích, fotografiích, týmech, atd. Schraňuje informace o ...
 • Zhodnocení finanční situace v podniku 

  Šebesta, Marcel
  V této bakalářské práci je hodnocena finanční situace konkrétního podniku za léta 2004 – 2008. K tomu bylo použito účetních výkazů za tyto léta. Finanční situace je zkoumána elementárními metodami finanční analýzy. Tyto ...