Now showing items 21-40 of 91

 • Domov pro seniory 

  Čunek, Jiří
  Předmětem diplomové práce je projekt novostavby domovu pro seniory. Budova má 3 nadzemní podlaží a je častečně podsklepena. V objektu se nachazí i provoz kuchyně nad kterým je zelená střecha. Nad zbytkem objektu je plochá ...
 • Dům s podnikatelským zázemím 

  Kolářová, Andrea
  Bakalářská práce řeší projekt jednogeneračního rodinného domu s podnikatelským zázemím. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený a druhé nadzemní patro je řešeno jako obytné podkroví. Nosné prvky konstrukce jsou navrženy ...
 • Energeticko-ekonomická optimalizace parametrů tepelné izolace moderních rodinných domů 

  Richter, Filip
  Předmětem diplomové práce je simulace energetické bilance dvou novostaveb, klasické zděné stavby a lehké dřevostavby. Na základě těchto simulací jsou porovnávány vlivy různých parametrů izolací včetně výplní stavebních ...
 • Energetický audit 

  Miesler, Zdeněk
  Má diplomová práce se zabývá zpracováním energetického auditu bytového domu v souladu s vyhláškou 480/2012 Sb. v platném znění. V teoretické části se zabývám revitalizací bytových a panelových domů jak klasickými způsoby, ...
 • Kongresové centrum Humpolec 

  Šrůta, Otto
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním kongresového centra. Navrhovaný dům se nachází u horního náměstí města Humpolec v lokalitě určené pro výstavbu občanské vybavenosti. Objekt se skládá z podzemní podlaží, kde ...
 • Kryogenní technika 

  Zrůst, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií kryogenních teplot, zkapalňování plynů v tomto teplotním intervalu, efektem těchto teplot na materiály a izolací. Úvodem je uvedena stručná historie vývoje tohoto oboru. Následuje ...
 • Možnosti zateplení rodinného domu a jeho ekonomická návratnost 

  Kutra, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh řešení zateplení rodinného domu a cenová analýza. V teoretické části se budu zabývat problematikou cen, nákladů, kalkulací, financováním a stavebními materiály, které přinesou úsporu ...
 • Návrh odpojovače na vysoké napětí 

  Hrubý, Radek
  Práce je zaměřena na návrh odpojovače na vysoké napětí. Je proveden krátký teoretický rozbor stavebních směrnic přístroje. Navazuje návrh izolačního systému přístroje podle empirických vzorců. V dalším je rozebráno dimenzování ...
 • Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody 

  Vrána, Tomáš
  V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému ...
 • Návrh vytápění pro třípatrový řadový dům 

  Aulehla, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem stavebních úprav, které vedou ke snížení tepelných ztrát rodinného domu, rozšíření obytné plochy do podkroví a následnou rekonstrukcí otopné soustavy. První část práce obsahuje seznámení ...
 • Návrh vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla 

  Železný, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh zateplení rodinného domu za účelem snížení tepelných ztrát, rozšíření domu o novou místnost a návrh otopné soustavy. V první části je seznámení s objektem, následované výpočtem tepelných ztrát ...
 • Nové směry provádění hydroizolací dopravních podzemních staveb 

  Čech, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku provádění hydroizolací podzemních staveb pomocí LLDPE membrány zavěšené na kotvy. Tento způsob má v budoucnu nahradit ve Skandinávii hojně využívaný hydroizolační systém ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Kopřivová, Nikola
  Objekt pro malé a střední podnikání se nachází na okraji města Brna v Modřicích. V těsné blízkosti se nachází nákupní centrum Olympie, Giga sport a Skonto nábytek. Objekt je řešen jako kompaktní hmota, která je horizontálně ...
 • Posouzení energetické náročnosti rodinného domu 

  Němec, Miloš
  Práce se zabývá porovnáním několika úprav konkrétního rodinného domu, které by měly snížit jeho výslednou energetickou náročnost. Pro tyto účely je aplikován Národní kalkulační nástroj, který je v souladu s vyhláškou č. ...
 • Posouzení investic do vytápění bytového domu 

  Tannert, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění bytového domu. Před posouzením je potřeba nejprve určit tepelné ztráty výchozího stavu. Po jejich určení se práce zabývá aktuálně na trhu dostupnými možnostmi ke ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Zdražil, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o ekonomickém zhodnocení investic do zateplení a vytápění a následného provozu kotlů v rodinném domě. Byl proveden výpočet tepelného návrhového výkonu dle normy ČSN EN 12831 pro dům v aktuálním ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Baláži, Martin
  Bakalářská práce posuzuje způsoby, kterými se dají snížit náklady na vytápění rodinného domu. Po výpočtu tepelné ztráty objektu jsou vybírána vhodné tepelně-izolační aplikace na snížení prostupu tepla přes fasádu, strop a ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Adam, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění rodinného domu. Na začátku je popsán modelový dům, který byl zvolen pro tuto práci. Dále je uveden postup, kterým je proveden výpočet tepelných ztrát obvodových ...
 • Pozemkový úřad Svitavy - řešení obvodového pláště budovy 

  Peterka, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zateplení obvodového pláště budovy Pozemkového úřadu ve Svitavách. Konkrétně se jedná o opláštění kontaktním zateplovacím systémem. Práce obsahuje technickou zprávu, ...
 • Provádění obvodového pláště bytového domu ve Zlíně 

  Ptáček, Zdeněk
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy provádění zateplení bytového domu ve Zlíně. Součástí práce bude oprava balkonů a zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem od firmy Weber za ...