Now showing items 21-22 of 22

  • Ztrátová komprese pohyblivých obrazů 

    Šiška, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá popisem ztrátové komprese pohyblivých obrazů. V kapitolách jsou popsány základní informace o kompresi obrazu a dále jednotlivé standardy pro ztrátovou i bezeztrátovou kompresi statických i ...
  • Zvukový modul pro platformu FITkit 

    Bartoš, Pavel
    Tato práce se zabývá popisem modulu FITkitu, který umožňuje přehrávání zvukových souborů (mp3, ogg...). Dále rozšiřuje periferie FITkitu o barevný dotykový LCD diplej a USB konektor, který umožňuje připojení flash paměti.