Now showing items 21-24 of 24

 • Vlastnosti lakových kompozitních materiálů plněných mikro- a nanočásticemi 

  Novák, Petr
  Předložená práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikročásticemi slídy, nebo nanočásticemi oxidu křemičitého (SiO2). Sleduje vliv klimatických podmínek a plniva na elektrické vlastnosti ...
 • Volba materiálu pro komponenty jízdních kol 

  Táborský, Miroslav
  Závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro komponenty jízdních kol. Obsahuje souhrn základních informací o materiálech v současnosti používaných pro komponenty jízdních kol, které jsou mezi sebou ...
 • Využití netradičních materiálů ve stavbě svislých soustruhů 

  Augustin, Petr
  Vymezenou problémovou oblastí diplomové práce je nahrazení součásti z tradičních materiálu materiálem netradičním. TOSHULIN a.s. se sídlem v Hulíně, s výrobou svislých soustruhů. Cílem práce je teoreticko-praktické zpracování ...
 • Využití slídového separátu z plavení kaolinu 

  Vaculík, Josef
  Diplomová práce si klade za cíl laboratorně otestovat možnosti využití slídového separátu, který vzniká při procesu plavení kaolinu jako vedlejší produkt společně s pískem. Slída a písek jsou následně odděleny flotačně ...