Now showing items 21-23 of 23

 • Pohon a vedení laserového ukazovátka 

  Dostál, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení pojezdu laserového ukazovátka pro identifikaci pozice pro odběr zboží ze skladovací věže SSI Logimat, včetně konstrukčního řešení vedení tohoto pojezdu. V úvodu ...
 • Polohování naklápěcí hlavy frézovací multifunkčního obráběcího centra s vodorovnou osou vřetena 

  Grepl, Martin
  Práce pojednává o polohování naklápěcí hlavy multifunkčního frézovacího centra ve třech osách. Cílem práce je navrhnout multifunkční frézovací obráběcí centrum s vodorovnou osou vřetene ve spolupráci s Bc. Ľubomírem ...
 • Vývoj lineárního posuvu pro UHV STM/AFM 

  Pavelec, Jiří
  Diplomová práce popisuje vývoj lineárního posuvu. Vývoj směřuje přes jednodušší prototypy až k aplikaci více lineárních posuvů jako tříosého manipulátoru vzorku v rastrovacím tunelovacím mikroskopu / mikroskopu atomárních ...