Now showing items 21-40 of 62

 • Manažer pro deskové hry s paralelním hraním turnajů 

  Čížek, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je navržení a realizace aplikace pro pořádání turnajů v klasických deskových hrách, které jsou hrány počítačovými programy. Aplikace vychází z již existujícího Manažeru deskových her a rozšiřuje ...
 • Manažer stolních deskových her 

  Kouřil, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo odstranit chyby, které se v dosavadním programování nacházely, implementovat možnost pořádání různých forem turnajů a přidat podporu her piškvorky, dáma, šachy a go. Bylo také třeba ...
 •  Manažerská a marketingová komunikace ve stavebnictví 

  Klein, Čeněk
  Bakalářská práce se zabývá manažerskou a marketingovou komunikací ve stavebnictví. Cílem práce je zjistit, jak v dnešní době funguje marketingová komunikace na stavebním trhu a komunikace manažerská uvnitř stavebních firem. ...
 • Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu 

  Chalupa, Pavel
  Cílem bakalářské práce je zjistit, zda trenéři v klubu využívají manažerské funkce v trenérské pozici. V práci jsou vymezeny pojmy související s manažerskými nástroji trenéra a jeho stěžejními vlastnostmi. Získané teoretické ...
 • Manažerské kompetence v malých podnicích 

  Novák, Petr
  Dizertační práce pojednává o manažerských kompetencích v malých výrobních podnicích v České republice. Záměrem výzkumu bylo zjištění současné úrovně těchto kompetencí u vrcholových manažerů těchto podniků. Zvolená problematika ...
 • Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů 

  Procházková, Kateřina
  Disertační práce se zaměřuje na vytvoření nové metodiky hodnocení a odměňování pro vrcholové manažery v prostředí českého zpracovatelského průmyslu. Na základě literární rešerše byly vymezeny jednotlivé způsoby hodnocení ...
 • Minimalistický správce aplikací a souborů pro OS Android 

  Hertl, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android. Aplikace má být minimalistický správce souborů a aplikací. Po důkladné analýze a širokém studiu byla aplikace navrhnuta a implementována. Splnila ...
 • Návrh a implementace modelové architektury systémové databáze MIB 

  Mikulica, Vladimír
  Předložená práce se zbývá problematikou návrhu a implementace modelové databáze MIB. Součástí práce je úvod do problematiky protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) a databáze MIB (Management Information Base), ...
 • Návrh interní komunikace pro Tribun EU s.r.o. 

  Nejezchlebová, Marie
  Tato práce se zabývá návrhem interní komunikace ve společnosti Tribun EU s. r.o. Je rozdělena na dvě části. V první teoretické části jsou popsány metody a průběh komunikace ve společnosti. Druhá část je zaměřena na hodnocení ...
 • Návrh na zlepšení práce manažera 

  Humlová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na rozvíjení manažerských dovedností osobnosti manažera, jakožto důležitých osob pro funfování společnosti. Práce je rozdělena na tři základní části. První část, část teoretická vymezuje teorii ...
 • Návrh na zvýšení efektivity práce obchodních zástupců 

  Miškeříková, Martina
  Diplomová práce se zaobírá nedostatky v řízení a motivaci obchodních zástupců. Na základě analýzy současné situace navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti práce obchodních zástupců. Teoretická část ...
 • Návrh opatření pro rozvoj managementu firmy 

  Kos, Václav
  Diplomová práce analyzuje soukromou stavební společnost KOS Consult s.r.o, konkrétně způsob její dosavadní pracovní činnosti, zejména pak fungování managementu ve firmě. Jsou zpracovány jednotlivé ekonomické analýzy a na ...
 • Návrh opatření pro zefektivnění interního firemního e-shopu 

  Verčimák, Peter
  Táto diplomová práca sa zameria svojími návrhami na zlepšenie funkčnosti firemného e-shopu. Popíše fungovanie a význam e-shopu pre byznys podniku. Návrhy sú zacielené na zvýšenie komfortu užívateľov a zároveň zefektívnenie ...
 • Návrh organizační změny ve firmě 

  Mašek, Richard
  V této práci je řešen návrh pro snížení nákladů testovací hodiny turbodmychadel. S využitím analýzy nákladů na testovací hodinu, SWOT, FMEA a následnými změnami technického a organizačního charakteru je dosaženo zefektivnění ...
 • Návrh rozvoje manažera 

  Prášek, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce je stanovit návrh, jak by se měl manažer rozvíjet, na jaké schopnosti je potřeba klást důraz v různých fázích jeho rozvoje a jaké jsou klíčové stránky správného manažera. Teoretická část práce se ...
 • Návrh rozvoje manažerských schopností a dovedností 

  Drekslerová, Renáta
  Manažeři jsou důležitými osobami pro výborné fungování společností. Proto se v této diplomové práci zabývám jejich dovednostmi a schopnostmi. Díky nim mohou společnosti pomoci buď výborně obstát na trhu, nebo naopak. Pro ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn motivačního systému při práci manažera v oblasti finančního poradenství. Zde získané poznatky využiji v praxi ve svém obchodním týmu. Za cíl bakalářské práce si dávám rozbor náboru ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn motivačního systému při práci manažera v oblasti finančního poradenství. Zde získané poznatky využiji v praxi ve svém obchodním týmu. Za cíl bakalářské práce si dávám rozbor náboru ...
 • Některá specifika komunikace ve stavebnictví 

  Kolomazníková, Alžběta
  Tato diplomová práce se zabývá komunikací ve stavebnictví. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů jako je management, manažer, komunikace a zpětná vazba. Cíl této práce je zjistit, jaké prostředky jsou využívány pro ...
 • Osobnost úspěšného manažera ve státní správě 

  Štíchová, Ludmila
  Diplomová práce hledá osobnost ideálního manažera na vybraných úřadech státní správy, definuje, kdo je ideálním manažerem, a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh školení a manuál přispívající ke ...