Now showing items 21-22 of 22

  • Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů hermitovské matice 

    Štrympl, Martin
    Tato práce se zabývá výpočtem vlastních čísel a vlastních vektorů hermitovské pozitivně-semidefinitní komplexní čtvercové matice řádu 4. Cílem je implementace výpočtu v jazyce VHDL pro hradlové pole řady Xilinx Zynq-7000. ...
  • Zabezpečení vysokorychlostních komunikačních systémů 

    Smékal, David
    Diplomová práce se zabývá šifrováním dat pomocí AES a jejich implementací pomocí jazyka VHDL na síťovou FPGA kartu. V teoretické části práce je vysvětlen algorimus šifrování AES, jeho jednotlivé kroky a použité operační ...