Now showing items 21-40 of 144

 • Dům sociálních služeb -technologická etapa hrubé horní stavby 

  Krajcar, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby domu sociálních služeb ve Valašské Meziříčí. Práce obsahuje technologický předpis pro zdění a monolitickou konstrukci, technickou zprávu, zařízení ...
 • Hotel Harrachov – přístavba posilovny, zemní práce 

  Vančura, Jaroslav
  Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zemních prací u přístavby posilovny ke stávajícímu objektu VZ Dukla ve městě Harrachov. V místě hlubokého zářezu do terénu je navržena mikropilotová záporová ...
 • Hrubá spodní stavba laboratorního pavilonu B1 

  Slovák, Martin
  Bakalářská práce obsahuje řešení pro postup výstavby spodní hrubé stavby jedné budovy v komplexu Nemocnice Znojmo. Práce se zabývá technologickými předpisy pro základové konstrukce, zejména technologickým postupem pro ...
 • Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava 

  Dvořáková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické ...
 • Kampus MU Brno (zelená etapa) - stavebně technologický projekt 

  Honzík, Roman
  Předmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu pro hlavní technologické etapy stavby Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa). Jedná se o stavbu složenou z devíti pavilonů, které jsou mezi ...
 • KIC Zašová - hrubá vrchní stavba 

  Janíček, Jakub
  Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby kulturního a informačního centra v Zašové. Práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologický předpis montovaného skeletu, zařízení staveniště, ...
 • Komplex Moravia Thermal Pasohlávky - stavebně technologický projekt 

  Michlovský, Jiří
  V této diplomové práci je řešen stavebně technologický projekt objektu „Bazénová hala“ novostavby rekreačního komplexu. Projekt zahrnuje technickou zprávu, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, technologický ...
 • Komunitní centrum v Českých Budějovicích - stavebně technologický projekt 

  Vondrák, Tomáš
  Tématem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu stavby Komunitního centra v Českých Budějovicích. Práce řeší studii hlavních technologických etap, finanční a časový plán stavby, položkový rozpočet ...
 • Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebně technologický projekt 

  Němec, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé stavby Laboratorního centra UTB ve Zlíně. Součástí práce jsou technické zprávy, technologický předpis, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Lisovna EPS, Uničov – hrubá vrchní stavba 

  Ježowiczová, Barbora
  Předmětem této práce je technologie provádění železobetonového skeletu výrobní haly, konkrétně hrubá vrchní stavba. Tato bakalářská práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu ...
 • Nadstandardní rodinný dům v Křelově - stavebně technologický projekt 

  Ježowiczová, Barbora
  Předmětem této práce je technologicky postihnout stavbu nadstandardního rodinného domu. Tato diplomová práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologické předpisy pro důležité části stavby, technickou zprávu ...
 • Nemocnice Trutnov, Pavilon B - hrubá vrchní stavba 

  Kratěna, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby pavilonu B, nacházející se v areálu nemocnice Trutnov. Jedná se o čtyřpodlažní železobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou ...
 • Nemocnice v Pardubicích - příprava a organizace přístavby pavilonu 

  Záleský, Martin
  Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby přístavby Multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici. Obsahem diplomové práce je průvodní a souhrnná technická zpráva, technologické předpisy pro CFA piloty a kontaktní ...
 • Nosná konstrukce a zastřešení výrobně skladového areálu Lena-hračky v Dolním Benešově 

  Wrana, Lukáš
  Tématem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení nosné konstrukce a zastřešení výrobně skladového areálu Lena – hračky v Dolním Benešově. Obsahem práce je technologický postup montáže nosné konstrukce a ...
 • Novostavba obecního úřadu v Suché, hrubá vrchní stavba 

  Vondrák, Jan
  Předmětem této práce je stavebně technologické řešení svislých konstrukcí novostavby obecního úřadu v Suché. Řeší především samotný postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných podmínek pro bezpečnou a ...
 • Novostavba srubového objektu v Malenovicích, hrubá vrchní stavba 

  Jůnová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na výstavbu rodinného srubového domu. Řeší realizaci hrubé vrchní stavby. Jedná se o jednopodlažní objekt s obytným podkrovím. Stavba je navržena z větší části z masivní srubové konstrukce a z ...
 • Obchodní centrum Holešov - stavebně technologická příprava 

  Lech, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou stavby obchodního centra v Holešově. Práce zahrnuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, technologický předpis pro montáž skeletu haly s ...
 • Objekt B3 bytového komplexu Sadová - stavebně technologický projekt 

  Jílek, Jan
  Předmětem zpracování diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby objektu B3 se zaměřením na hlavní stavební objekt, kterým je bytový dům. Bytový dům je založen plošně na základových pasech a má 4 nadzemní ...
 • Penzion PREMIER v Janově nad Nisou, řešení technologické etapy dokončovací práce. 

  Pavlíková, Jana
  V bakalářské práci jsem se zabývala dokončovacími pracemi horní stavby, kde jsem se zaměřila na zhotovení omítek Hasit a zhotovení sauny. Omítky jsou kompletovány ručně z přednástřiku, jádrové omítky a finální štukové ...
 • Podzemní garáže v Bratislavě - stavebně technologický projekt 

  Raučinová, Veronika
  Témou diplomovej práce je spracovanie stavebno- technologického projektu na Podzemné garáže pre Pradiareň BCT v Bratislave. Práca obsahuje technickú správu pre stavebno-technologický projekt, štúdiu realizácie hlavných ...