Now showing items 21-35 of 35

 • Statické řešení montované haly 

  Koníček, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací vybraných konstrukčních prvků těžkého montovaného skeletu vysoce zatížené skladovací haly. Podkladem pro řešení je konstrukce skutečné skladovací haly projektované ...
 • Stavebně technologická příprava skladového a administrativního objektu v Černé za Bory 

  Štěpánek, Michal
  Diplomová práce má za cíl stavebně technologické řešení skladového a administrativního objektu v Černé za Bory. Diplomová práce obsahuje technologické postupy k provedení montáže železobetonového skeletu a realizaci ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Miroslavi 

  Jedličková, Alena
  V diplomové práci jsou obsaženy vybrané části technologického projektu pro stavbu Bytový dům Miroslav. Je zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap, ...
 • Stavebně technologický projekt integrovaného výjezdového centra Ostrava Dubina 

  Ševčík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem integrovaného výjezdového centra v Ostravě Dubině. V práci jsem se zabýval zejména výjezdovým centrem. Práce obsahuje studii realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčních domů v Olomouci 

  Macháčová, Kateřina
  Cílem diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt polyfunkčních domů v Olomouci. Obsahem diplomové práce je průvodní a souhrnná technická zpráva, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány. Dále je ...
 • Stavebně technologický projekt skladovacího a výrobního areálu - Nihošovice 

  Hanzlovská, Nikola
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt skladovacího a výrobního areálu - Nihošovice. Diplomová práce je především zaměřena na studii hlavních technologických etap a na technologický předpis pro ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly Valaššké Meziříčí 

  Pobořil, Petr
  Ve své diplomové práci jsem řešil stavebně technologický projekt výrobní haly ve Valašském Meziříčí. V práci jsem se zaměřil zejména na řešení konstrukce založení lisu (železobetonové vany), ve které bude později osazen ...
 • Technologická etapa horní stavby bytového objektu 

  Karel, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení horní hrubé stavby bytového objektu v náchodě. V této práci se řeší technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, bezpečnost práce, časový plán, ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Rašovská, Michaela
  Zadání bakalářské práce řeší Technologické a inovační centrum ve městě Telč, určené pro malé a střední podnikatele. Parcela se nachází na okraji města, dříve sloužící jako orná půda. V novém územním plánu je tato oblast ...
 • Úprava a změna průmyslové haly 

  Benda, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu průmyslové haly. Předmětem návrhu jsou dva vnitřní příčné rámy haly, skládající se ze střešního železobetonového vazníku, sloupů, průvlaku a plošného ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Nacházel, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací víceúčelové sportovní haly. Objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen jako montovaný skelet, kde svislé ...
 • Výrobní hala Otnice - hrubá vrchní stavba 

  Urbánek, Lukáš
  Tato bakalářská práce si klade za cíl jasně popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby výrobní haly firmy Beton Brož s.r.o. v Otnicích. Obsahem je řešení zásobování montážních dílů a jejich doprava na staveniště, ...
 • Výstavba výrobní haly Lavimont - stavebně technologický projekt 

  Máčal, Filip
  Cílem této diplomové práce je stavebně technologický projekt zhotovení Výrobní haly Lavimont v Brně v Tuřanech. Práce se zabývá řešením mimostaveništní dopravy, zásobováním, návrhem hlavních stavebních strojů a mechanismů, ...
 • Výstavní galerie v Brně 

  Petr, Martin
  Předmětem této diplomové práce je návrh výstavní galerie v centru města Brna. V objektu výstavní galerie se nachází výstavní prostory, depozitáře, posluchárna, kavárna, VIP místnost, vstupní a komunikační prostory, hygienická ...
 • Železobetonový skelet 

  Dvořák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu sportovní haly. Předmětem návrhu je vnitřní příčný rám haly, skládající se ze střešního železobetonového předpjatého vazníku, sloupů, pilotového ...