Now showing items 21-32 of 32

 • Pokročilé měření spotřeby paliva motocyklu 

  Šoc, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením spotřeby, rychlosti a ujeté vzdálenosti motocyklu. Vysvětluje principy těchto měření. Popisuje návrh a realizaci zařízení, které umožňuje tato měření provádět a následně detailně analyzovat.
 • Rekonstrukce motocyklu Yamaha XS400 

  Ruml, Filip
  Cílem této práce je navrhnout zvedací plošinu na motocykl a popsat rekonstrukci motocyklu Yamaha XS 400 na typ Café Racer. Obsahem je návrh a 3D model plošinového zvedáku, pevnostní kontrola a dokumentace jednotlivých ...
 • Renovace motocyklu 

  Štěpán, Radim
  Hlavním cílem bakalářské práce je soupis úkonů a poznatků pro úspěšnou renovaci motocyklu ČZ 175 monoblok z roku 1935. Bakalářská práce začíná historií České zbrojovky do roku 1953. Dále pokračuje teoretickým soupisem ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vodička, Tadeáš
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou v obci Kocbeře na pozemku č. 11/1. Objekt je umístěn na okraji obce v mírně svažitém terénu. Má dvě nadzemní podlaží. Svislé konstrukce jsou navrženy ze ...
 • Současná konstrukční řešení silničních motocyklů kategorií nad 500ccm 

  Vaculík, František
  Předmětem této práce je shrnutí současných poznatků v konstrukci silničních motocyklů se zdvihovým objemem nad 500 ccm. Práce je členěna po jednotlivých konstrukčních celcích na motor, převodové ústrojí, rám a zavěšení ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů motocyklů. 

  Suk, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled konstrukčních řešení, výkonových a ekonomických parametrů motorů. Shrnutí současného stavu bude provedeno tabulkovou a grafickou formou. Na závěr budou uvedeny hlavní vývojové ...
 • Systém odpružení a tlumení motocyklu 

  Filka, Tomáš
  Tato práce obsahuje teoretický přehled z oblasti motocyklových podvozků, systémů zavěšení kol a také informace o samotných pružinách a tlumičích. Dále se práce zabývá praktickým využitím multibody simulace pro testování ...
 • Vliv neschváleného ochranného rámu na vozidle na zranění motocyklisty při dopravní nehodě 

  Bradáč, Albert; Ďatko, Miroslav; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Článek pojednává o řešení reálné dopravní nehody motocyklu s vozidlem, vybaveným neschváleným ochranným předním rámem. Nehodě je posuzována jak z hlediska technického, tak i soudně lékařského a v závěru je shrnuto i právní ...
 • Využití 3D tisku pro konstrukci zatěžovaných dílů 

  Matějka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou 3D tištěného dílu dorazu tlumiče s předem stanovenou deformační charakteristikou. Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit vhodnost použití 3D tiskáren pro výrobu namáhaných součástí. ...
 • Výroba odlitku válce pro úpravu motoru motocyklu Jawa 50 

  Chvátal, Pavel
  Výroba odlitku válce pro úpravu motoru motocyklu Jawa 50. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchem chlazeného válce pro závodní úpravu motoru JAWA 50 a jeho následnou realizací za využití funkce rapid prototyping. ...
 • Vývoj a vliv hmotnosti osobních aut a motocyklů 

  Valtrová, Martina
  Tato bakalářská práce obsahuje popis historického vývoje hmotnosti automobilů a motocyklů. V první kapitole je popsána dynamika automobilů a vliv hmotnosti na dynamické vlastnosti vozu. Pro lepší popsání vývoje je dále ...
 • Zkušební stanoviště pro měření výkonu motocyklů 

  Hanuš, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací projektu dynamometru pro motocykly. Tento projekt je spjat s měřením výkonu, měřením točivého momentu a optimalizací funkce dvoudobých motorů. Úvod se zabývá volbou dynamometru pro ...