Now showing items 21-34 of 34

 • Moderní služby honeypot/honeynet pro klasické informační sítě 

  Karger, David
  Tato práce se zabývá honeypoty a jejich definicí, rozdělením a možnostmi logování. V praktické části jsou otestovány honeypoty pro služby, na které je nejčastěji útočeno, jejich instalace a jsou provedeny testy pro základní ...
 • Návrh síťové infrastruktury pobočkové sítě 

  Částek, Marek
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh síťové infrastuktury pobočkové sítě společnosti Občanům, s.r.o. Návrh spočívá ve vytvoření kompletní dokumentace k implementaci počítačové sítě dle požadavků investora a obsahuje jak ...
 • Návrh zabezpečení počítačové sítě malé softwarové firmy 

  Špičák, Jan
  Bakalářská práce předkládá analýzu stavu současného zabezpečení počítačové sítě a následné optimalizaci v malé softwarové firmě. Předkládá návrhy jak zlepšit zabezpečení, které mohou zabránit útokům z internetu a ztrátě ...
 • Ochrana soukromí v síti internet 

  Lučenič, Lukáš
  V bakalárskej práci sú analyzované sociálne siete a ich bezpečnosť, metódy získavania informácií od užívateľov internetu a príklady internetovej kriminality. V druhej časti sú popísané metódy autentizácie a autentizačné ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Pluhař, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátových komunikací, konkrétně bezdrátových sítí. Pojednává o standardu IEEE 802.11 a jeho modulacích. Dále se věnuje historii a vývoji bezdrátového připojení k síti, druhům a ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Gurka, David
  V bakalářské práci se zabývám tématikou bezdrátových sítí. Toto téma zahrnuje veškeré informace týkající se základních termínů používaných při Wi-Fi problematikách, rozvedení otázky zabezpečení sítě, návrh řešení komplikací ...
 • Předcházení útokům na standard 802.11 

  Štefanec, Filip
  Bakalárska práca je hlavne zameraná na problematiku zabezpečenia v bezdrôtových sieťach založených na štandarde 802.11. Zahŕňa popis využívaných šifrovacích procesov a možností autentifikácie v sieťach 802.11. Taktiež ...
 • Reputace zdrojů škodlivého provozu 

  Bartoš, Václav
  Při zajišťování bezpečnosti počítačových sítí je mimo jiné nezbytné získávat a zpracovávat informace o existujících hrozbách, ať už odvozené z hlášení vlastních detekčních nástrojů či pocházející od třetích stran. Mezi ...
 • Rozšíření simulátoru OMNeT++ o filtrovací pravidla ACL 

  Suchomel, Tomáš
  V bakalářské práci se zabýváme diskrétní simulací sítě v simulačním nástroji OMNeT++. Prozkoumáváme možnosti efektivní reprezentace a vyhodnocování ACL pomocí pokročilých struktur na bázi intervalových rozhodovacích diagramů. ...
 • Stavové zpracování TCP/IP toků 

  Košek, Martin
  Bezpečnostní síťová zařízení se stávají nezbytnou součástí mnoha univerzitních nebo komerčních sítí. Pro dosažení potřebné úrovně bezpečnosti však zmíněná zařízení pro svoji činnost vyžadují technologie komplexní analýzy ...
 • Vizualizace síťových bezpečnostních událostí 

  Stehlík, Petr
  Tato práce se zabývá vizualizací síťových bezpečnostních událostí pomocí moderních webových technologií. Byly studovány různé technologie pro tvorbu moderní webové aplikace podporující vizualizaci velkého množství dat. ...
 • Využití webových služeb ve správě počítačové sítě 

  Vaněk, Michal
  Práce pojednává o možném využití webových služeb ve správě počítačové sítě, zvažuje výhody a nevýhody využití webových služeb v této oblasti. Součástí této práce je vytvoření systému pro centralizovanou správu počítačů a ...
 • Zabezpečení sítě systémem s prevencí narušení 

  Popovec, Juraj
  Táto práca popisuje najčastejšie používané technológie určené k zabezpečeniu počitačových sieťí. Podrobne rozoberá problematiku systému detekcie a prevencie narušenia (IPS). Obsahuje laboratórnu úlohu zameranú na paketový ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku se zaměřením na ICT infrastrukturu 

  Kosek, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací do malého podniku a aplikuje teoretické poznatky na reálnou situaci ve výrobní společnosti. V první řadě je provedena analýza současného ...