Now showing items 21-40 of 87

 • Lávka pro pěší přes řeku Dyji v Břeclavi 

  Pham, Hoang Anh
  Náplní diplomové práce je statický a konstrukční návrh nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší s bezbariérovým přístupem, převádějící provoz chodců a cyklistů přes řeku Dyji ve městě Břeclav. Lávka je mostní konstrukce o ...
 • Letištní terminál 

  Pospíšilová, Vendula
  Diplomová práce se zabývá variantním návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce letištního terminálu. Objekt je situován ve městě Zlín. Jedná se o halu obdélníkového půdorysu o rozměrech 75,0 m x 54,0 m. Halu tvoří 10 ...
 • Modernizace eskalátoru 

  Kobzík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem konstrukce eskalátoru firmy Otis a koncepcí jeho modernizace s názvem „In-truss“. Tento typ modernizace spočívá v ponechání stávající nosné konstrukce eskalátoru typu 506, do které ...
 • Multifunkční objekt v Českých Budějovicích 

  Špačková, Eva
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce multifunkčního objektu v Českých Budějovicích. Konstrukce má tvar koule o maximálním průměru 30 m a výškou v nejvyšším bodě 19,5 m. Nosnou konstrukci tvoří ...
 • Návrh a posouzení ŽB monolitické konstrukce 

  Kuchař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové monolitické rámové konstrukce domova důchodců. Předmětem posouzení jsou typické prvky nosného skeletu v 1. NP: příčel PS, podélný trám T5, sloup ...
 • Návrh monolitické železobetonové desky polyfunkčního domu 

  Benešová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitických stropních desek nejvyšších podlaží, průvlaků a vybraných sloupů polyfunkčního domu. Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.
 • Návrh nosné konstrukce pro fotovoltaické sluneční články 

  Kulhánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nosné konstrukce pro fotovoltaické sluneční panely o celkové ploše 200m2. Nosná konstrukce je navrhována jako součást sluneční elektrárny. V úvodní části práce pojednává o ...
 • Návrh nosné ocelové konstrukce autosalonu 

  Hubáček, Ondřej
  Obsahem práce je návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního halového objektu autosalonu určeného pro parkování/výstavu automobilů ve městě Brně. Půdorysné rozměry objektu jsou 20 x 36 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena ...
 • Návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly. 

  Bui, Trung Thanh
  Práce obsahuje návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního objektu sportovní haly, která je určena pro sportovní aktivity v okolí města Brno. Půdorysné rozměry objektu jsou 30 x 48 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena za ...
 • Návrh silničního ocelobetonového komorového mostu na obchvatu Bludova 

  Kuba, Michal
  Obsahem práce je variantní návrh nosné konstrukce komorového silničního mostu na obchvatu města Bludov. Most je navržený jako spřažený ocelobetonový o 5 polích s rozpětím 31,25 m; 40,0 m; 60,0 m; 60,0 m; 40,35 m. Hlavní ...
 • Nosná dřevěná konstrukce sportovní haly 

  Leško, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné dřevěné konstrukce sportovní haly. Konstrukce je navržena na obdélníkovém půdorysu s rozměry 31 x 55 metrů a se sedlovou střechou. Hlavní nosný systém je tvořen z ...
 • Nosná konstrukce autosalonu v Trutnově 

  Železná, Radka
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Trutnov. Navržená konstrukce má půdorysný tvar části dvanáctiúhelníku o maximálním rozměru 25m a minimální světlou výšku 6m. ...
 • Nosná konstrukce bytového domu Palackého třída 24, Brno 

  Nečas, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce bytového domu. Založení je realizováno prostřednictvím soustavy základových pásů. Hlavními nosnými prvky ve svislém směru jsou nosné zděné stěny. Nosné vodorovné konstrukce ...
 • Nosná konstrukce horského hotelu 

  Kudličková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce horského hotelu půdorysného tvaru L. Horský hotel má být realizován v obci Vernířovice v okresu Šumperk. Navrhovaná konstrukce je tvořena 4. nadzemními podlažími. V 1.NP ...
 • Nosná konstrukce polyfunkčního domu 

  Martínek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce polyfunkčního domu. Hlavními nosnými prvky ve svislém směru jsou monolitické železobetonové stěny a hlavní nosné prvky ve vodorovném směru jsou monolitické železobetonové ...
 • Nosná konstrukce sportovní haly v Luhačovicích 

  Mudrák, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat návrh a posouzení nosné konstrukce zastřešení sportovní haly. Stavební objekt se nachází ve městě Luhačovice ve Zlínském kraji. Půdorysné rozměry haly jsou 35 × 55 m, výška haly je ...
 • Nosná konstrukce víceúčelové budovy 

  Hetmer, Jakub
  Diplomová práce „Nosná konstrukce víceúčelové haly“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Zabývá se statickým řešením monolitické konstrukce objektu administrativní budovy České spořitelny. ...
 • Nosná ocelová konstrukce prodejny a opravny automobilů 

  Thomanková, Lucie
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce prodejny a opravny aut s přístavbou. Prodejna má půdorysný rozměr 22 x 30 m a výšku 10 m. Příčná vazba je tvořena obloukovou konstrukcí z Vierendeelových ...
 • Nosná ocelová konstrukce tenisové haly 

  Pham, Hoang Anh
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce tenisové haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 40x30,133 m. Objekt je situován mimo zástavbu v obci Lipno nad Vltavou. Halu tvoří 9 příčných vazeb v ...
 • Nosná ŽB konstrukce objektu hotelu 

  Macourková, Klára
  Diplomová práce se zabývá statickým řešením monolitické železobetonové konstrukce objektu hotelu. Předmětem řešení je návrh železobetonové monolitické bodově podepřené stropní desky, sloupů, základových patek, základových ...