Now showing items 21-36 of 36

 • Návrh marketingového plánu 

  Havelka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového plánu pro nový internetový projekt. První kapitola vysvětluje základní pojmy marketingu, marketingového plánu a dále se zabývá marketingem na internetu. Druhá kapitola ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Vošvrdová, Klára
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci Půjčovny šatů Kavalír. V teoretické části jsou vysvětlovány základní pojmy, jako například co je to marketing a marketingová komunikace. V analytické části se ...
 • Návrh řešení elektronického obchodu pro vybranou firmu 

  Zajac, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu a jeho následnej propagácie pre vybranú firmu. Nový návrh je dôsledkom zlého technického stavu starého riešenia, ktoré navyše nebolo podporované žiadnymi možnosťami ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Kalužík, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění a řešení problémů, které ovlivňují prodeje nafukovacích člunů a lodí firmy Gumotex a.s. přes oficiální e-shop. Problémy jsou identifikovány za pomocí analýzy dat z nástroje Google ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Mirošová, Leona
  Diplomová práce se zaměřuje na online marketingovou komunikaci módní značky Sledgehammer. Práce seznamuje se současnou strukturou komunikačního mixu a online marketingové komunikace a na základě provedených analýz a vlastního ...
 • Plán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizaci 

  Bednářová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá vytvořením plánu internacionalizačních aktivit pro Vysoké učení technické v Brně, jejímž cílem je zviditelnění organizace v zahraničí, konkrétně na univerzitách v rámci Evropské unie. Teoretická ...
 • Podnikatelský plán - Založení internetového obchodu se sportovní halovou obuví 

  Možnár, Aleš
  Diplomová práca sa zaoberá zostavením realistického podnikateľského plánu na založenie internetového obchodu so športovou halovou obuvou. Podkladom pre návrh podnikateľského plánu je detailná analýza tržného prostredia a ...
 • Projekt: revitalizace webových stránek vybraného podniku (se zavedením eshopu a produktového konfigurátoru) 

  Ohřál, Adam
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření projektu na znovuoživení webové stránky vybraného podniku vyrábějící silniční a triatlonová závodní kola. Vychází z teoretických poznatků, poté analyzuje vnější i vnitřní ...
 • Propagace softwarového produktu na B2B trhu 

  Matela, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá problémem generování kontaktů pomocí nástrojů online marketingu na příkladu konkrétního produktu firmy Comprimato. V práci byl analyzován stav a prostředí, v jakém se firma nachází před ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Benešová, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci a její rizika. Je členěna do několik základních kapitol. Jednou z nich jsou teoretická východiska, kde jsou základní pojmy související s tímto tématem. Následně analýza ...
 • Studie rozvoje podnikání při zabezpečení služeb zákazníkům 

  Wenigová, Anna
  Předkládaná diplomová práce se věnuje studii rozvoje podnikání společnosti AZ KLIMA a.s. se zaměřením na marketing a služby. Teoretická část definuje základní pojmy související s podnikáním a marketingem. Informace jsou ...
 • Systém pro automatizaci marketingových kampaní 

  Kunickij, Tomáš
  Tato práce se zabývá vývojem webové aplikace, která má za cíl umožnit PPC specialistům automatizovat a urychlit jejich práci. Aplikace umožní těmto marketérům ovládat na míru předem napsané skripty v Pythonu, které za ně ...
 • Vybrané aspekty elektronického marketingu a analýza elektronickej marketingovej komunikácie v praxi 

  Šebová, Miriam; Kuzma, Marek; Dobšinská, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  The pressure of globalization, digital era and the economic crisis changed the role and the form of marketing tasks. New concepts are emerging, such as viral marketing, guerilla marketing, social communities, but also ...
 • Využití agilních metod v praxi 

  Skoupý, David
  Diplomová práce se zaměřuje na využití agilních metod ve firemní praxi. Konkrétně využití vmarketingovém oddělení. Práce uvádí teoretické základy, které popisují rozdíly mezi tradičním pojetím projektového řízení a agilními ...
 • Využití nástrojů projektového managementu pro zavedení nového produktu na trh 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce pojednává o implementaci nového produktu na trh za využití nástrojů projektového managementu a marketingové strategie. Pro správné zajištění všech fází projektu byla zpracována řada analýz, které poslouží ...
 • Zvyšování efektivity marketingových aktivit pomocí experimentálních metod 

  Lorková, Kristína
  Práca analyzuje správanie zákazníkov Kiwi.com, celosvetovej online platformy pre nákup leteniek, predstavuje a testuje návrhy na marketingové zmeny s cieľom zvýšiť konverzie v rámci jednotlivých zákazníckych segmentov. ...