Now showing items 21-24 of 24

 • Technologie pórobetonu 

  Koutný, Ondřej
  Stavebnictví je nedílnou součástí průmyslu každé vyspělé země. Hlavní roli zde nehraje ovšem pouze konstrukční hledisko, ale i materiál stavebních dílců. V posledních padesáti letech se na trhu objevila možná alternativa ...
 • Technologie pórobetonu 

  Zezulová, Anežka
  Technologie pórobetonu je neustále studovaným a rozvíjeným tématem z důvodu poptávky po stavebním materiálu zajišťujícím relativně vysoké pevnosti při nízké objemové hmotnosti. Tato bakalářská práce zkoumá vliv nahrazení ...
 • Využití pěnidel pro výrobu lehčených stavebních hmot 

  Kramná, Adéla
  V posledních desítkách let se dostalo do popředí použití lehčených stavebních materiálů. Nejčastěji používanými materiály jsou pórobeton a pěnobeton avšak již je možné se setkat také s napěněným geopolymerem. Metody napěnění ...
 • Vývoj vysokohodnotného pórobetonu při využití alternativních zdrojů 

  Kostura, Patrik
  S rostoucím trendem výstavby souběžně roste i poptávka po stavebních materiálech. Pórobeton je ve stavebnictví hojně používaný, čímž vzniká snaha zlevnit výrobu a zároveň šetřit životní prostředí. Cílem této práce je za ...