Now showing items 21-36 of 36

 • Porovnání účinností řízení přesného přibližování letadla na přistání pomocí tradičních LNZ s účinností navedení podle LADGPS 

  Kadava, Marek
  Práce se zabývá problematikou využití prostředků satelitní navigace a odvozených technologií v oblasti přesných přístrojových přiblížení letounů v civilní letecké dopravě. Rozebrány jsou různé druhy stávajících systémů ...
 • Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů 

  Ilichman, Ondřej
  Práce se zabývá problematiku konstrukce, řízení, přesnosti a dynamikou lineárních piezoelektrických motorů od firmy PiezoMotor Uppsala AB. Cílem této diplomové práce je zhodnotit aplikovatelnost zapůjčeného motoru v ...
 • Přesnost evropského GNSS pro civilní letectví 

  Bittner, Jan
  Diplomová práce se zabývá přesností určení polohy globálním polohovým systémem GPS a jeho satelitním rozšiřujícím systémem EGNOS. V práci je popsán postup šetření chyb uvedených globálních navigačních satelitních systémů ...
 • Přesnost nepřímých měření 

  Urbánek, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na základní modely nepřímých měření a metodiku analýzy nejistot. Součástí je rovněž jednoduchý model, přibližující vybraný charakteristický případ pro potřeby výuky.
 • Rozpoznávání osob s pomocí snímků obličeje 

  Lindovský, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozpoznání osoby mezi několika miliony osob v~řádech několika sekund. V rámci práce se porovnávají dva frameworky sloužící k rozpoznávání obličejů, OpenFace a Face Recognition. Jsou ...
 • Rychlý a přesný detektor klíčových slov 

  Lenčéš, Marián
  Tato práce se zabývá rychlou a přesnou detekcí klíčových slov z audio nahrávek. Cílem práce bylo prostudovat možnosti detekce slov a vytvořit několik typů jazykových modelů. Tyto modely následně mezi sebou porovnat. ...
 • Řízení lineární pohonů HIWIN 

  Roman, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na lineární pohony s třífázovými lineárními synchronními elektromotory, jejich senzorickou soustavu a řízení. V úvodní části je proveden rozbor principu funkce a klasifikace lineárních motorů, ...
 • Řízení stavebních strojů pomocí GNSS 

  Růžička, Rostislav
  Bakalářská práce popisuje technologie k řízení stavebních strojů. Zaměřuje se zejména na řízení stavebních strojů pomocí technologie GNSS. Řeší přípravu dat z projektové dokumentace, návaznost na vytyčovací síť stavby, ...
 • Srovnání možností uplatnění rentgenové mikrotomografie v metrologii s konvenčními přístupy 

  Budiš, Marek
  Bc. Marek Budiš Srovnání možností uplatnění rentgenové mikrotomografie v metrologii s konvenčními přístupy Diplomová práce, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, VUT FSI v Brně Tato diplomová práce je zaměřena na ...
 • Stanovení chloridů ve farmaceutických substancích 

  Čutová, Michaela
  Téma bakalářské práce je validace metody pro „Stanovení chloridů ve farmaceutických substancích“. Tato titrační metoda s potenciometrickou indikací byla vyvinuta ve společnosti Sicor a používá se pro stanovení zbytkového ...
 • Stroje a nástroje pro přesné stříhání 

  Šindelka, Marek
  Tato práce obsahuje stručný přehled používaných strojů a nástrojů určených k přesnému stříhání. Přesné stříhání je technologie z oblasti plošného tváření, vhodná především pro sériovou výrobu, kterou lze vyrobit funkční ...
 • Technologické aspekty přesnosti obráběcího procesu 

  Dlouhý, Michal
  Tato práce se zabývá přesností obráběcího procesu. Cílem této práce je popsat metodiku kvantifikace parametrů přesnosti obráběcího procesu a její ověření. Nejprve jsou identifikovány parametry přesnosti obráběcího procesu. ...
 • Technologie rychlého prototypování za použití metody FDM a současně technologie vytavitelného modelu 

  Smrčka, Václav
  Stanovení přesnosti voskových modelů je důležitým krokem v širším uplatnění metod rychlého prototypování v průmyslové výrobě odlitků. Výsledkem této práce je srovnání stupňů přesnosti voskových modelů, vyrobených ve formě ...
 • Vyhledávání informací TRECVid Search 

  Čeloud, David
  Tato diplomová práce se zabývá vyhledáváním informací. Její náplní je sumarizace znalostí z oblasti vyhledávání informací. Začíná úvodem do problematiky vyhledávání informací. Dále práce podává přehled o modelech používaných ...
 • Výkonnost služby GNSS pro aplikace prostorové navigace civilního letectví v ČR 

  Ptáček, Pavel
  Disertační práce pojednává o navigační výkonnosti GPS/EGNOS v oblasti polohy uživatele. Posouzení navigačních systémových schopností podpory zabezpečení nových letových postupů vychází ze statických observací a příkladů ...
 • Zefektivnění výroby statoru pro LCV 20 pomocí CNC horizontální vyvrtávačky ŠKODA FCW 150. 

  Mejzešová, Monika
  Diplomová práce se zabývá výrobním postupem opracování odlitku statoru ve firmě Papcel, a.s., Litovel. První část je zaměřena na popis stávajícího výrobního procesu, který je uskutečňován za použití více strojů a značného ...