Now showing items 21-21 of 21

  • Zpracování telemetrických údajů RC modelů letadel 

    Žák, Tomáš
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku snímání stavu RC modelu letadla, během letu. Je zde detailně rozebrána vnější tak i vnitřní struktura, včetně komunikace. Cílem práce je navrhnutí funkční desky pro snímání stavu ...