Now showing items 21-24 of 24

 • Rozpoznávání číslic pomocí neuronové sítě 

  Doupovec, Zdeněk
  Tato práce popisuje základními pojmy a principy v oboru neuronových sítí. Blíže se pak věnuje problematice vícevrstvých perceptronových sítí, konkrétně metodě back-propagation. Jsou zde rozebrány výhody a nevýhody zmíněné ...
 • Soutěže v umělé inteligenci 

  Šafář, Pavel
  Práce se zabývá oborem umělé inteligence a především soutěžemi, které v tomto oboru probíhají nebo probíhaly. Jedná se o soutěže související s obory robotiky, počítačového vidění, komunikace, predikce časových řad a herních ...
 • Využití prostředí MATLAB pro neuronové sítě 

  Lenk, Peter
  Tato bakalářská práce se věnuje základům teorie neuronových sítí a jejich modelováním v prostředí MATLAB. Práce může být rozdělena do čtyř celků. Po úvodu k práci je v první kapitole vysvětleno teoretické pozadí neuronových ...
 • Využití umělé inteligence v kryptografii 

  Lavický, Vojtěch
  Cílem práce je se seznámit se s problematikou neuronových sítí a používaných bezpečnostních protokolů v kryptografii. Teoretická práce se zabývá rozborem neuronových sítí s přihlédnutím na výběr typu sítě později využitý ...