Now showing items 21-22 of 22

  • Zdravotnické středisko Hlinsko 

    Pilný, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace zdravotnického střediska ve městě Hlinsko. Novostavba se nachází v severní části města v lokalitě určené pro výstavbu veřejné infrastruktury. Jedná ...
  • Zdravotní středisko 

    Horelicová, Pavlína
    Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu zdravotního střediska ve městě Šlapanice. Navrhovaný objekt se nachází na parcelách č. 1906/1, 1906/11 a 1906/13. Všechny parcely ...