Now showing items 21-40 of 58

 • Objekt výzkumného centra v Brně - příprava realizace stavby 

  Dvorník, Pavel
  V diplomové práci jsou vypracovány vybrané části stavebně - technologického projektu kampusu Masarykovy university v Brně, pavilonu A29. Tento objekt bude sloužit jako výzkumné centrum. Stavba obsahuje 11 stavebních objektů, ...
 • Obytný soubor Vídeňská, Blok C – hrubá spodní stavba 

  Kubišová, Jana
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby obytného souboru Vídeňská, bloku C. Konkrétně je práce zaměřena na budovu C3. Součástí bakalářské práce je technická zpráva zařízení staveniště, ...
 • Pavilon P brněnského výstaviště - vybrané části stavebně technologického projektu 

  Matuš, Ondřej
  Ve své diplomové práci řeším stavebně technologický projekt výstavby pavilonu P po technologické stránce. Cílem je vyřešení stavby z hlediska časových a finančních požadavků. Podrobněji se zabývám projektem zařízení ...
 • Podnikatelský inkubátor 

  Jeřábek, Martin
  V diplomové práci je zpracován projekt pro realizaci novostavby administrativní budovy ve městě Brně. Objekt bude sloužit jako podnikatelský inkubátor, budou zde tedy převážně začínající firmy za zvýhodněných nájemních ...
 • Polyfunkční dům 

  Vozár, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude umístěna v městě Brně, v městské části Zábrdovice, v ulici Vlhká. Stavba je členěna na bytové ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Arletová, Hana
  Bytový dům se nachází na ulici Milady Horákové v Brně-střed. V této ulici stojí několik památkově chráněných budov, v těsné blízkosti se jedná o nájemní budovu Josefa Müllera. Historické stavby ovlivnily výběr cihlové ...
 • Polyfunkční komplex Houbalova v Brně, hrubá spodní stavba 

  Kolouch, David
  Tato práce se zaměřuje na hrubou spodní stavbu polyfunkčního komplexu v Brně, která je založená na pilotách ve složitých základových podmínkách. Práce řeší stavbu z pohledu stavebně technologického. Součástí práce je časový ...
 • Polyfunkční objekt 

  Polický, Jan
  Projekt řeší sedmipodlažní, podsklepený objekt v městské zástavbě. Součástí objektu je parkování na vlastním pozemku. Funkčně je objekt členěn na části pro obchod, administrativní a pro bydlení. Tvar objektu je terasovitý, ...
 • Polyfunkčný dom 

  Vančo, Matúš
  Predmetom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Brno - střed - Černá Pole. Zvislé nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú z vápennopieskových ...
 • Polyfunkčný dom 

  Kmec, Peter
  Cieľom diplomovej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby Polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Židenice. Suterénne a prvé nadzemné podlažie objektu sú riešené ako monolitické, oceľobetónové. ...
 • Projekt podzemních garáží v Brně 

  Hájek, Jan
  Projekt je zaměřen na chování a dimenzování nosných prvků monoliticky betonované konstrukce. Byl proveden i návrh a posouzení založení objektu. Desky jednotlivých podlaží jsou podrobně nadimenzovány. Veškeré výpočty jsou ...
 • Příprava realizace výrobní haly v Trutnově 

  Zemánek, Miroslav
  Obsahem diplomové práce je příprava realizace výrobní haly v Trutnově. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění mikropilot, pilot, opláštění panely BRUCHA Paneel. Práce dále řeší kontrolní a zkušební plán pro ...
 • Přístavba základní školy Kuřim, stavebně technologické řešení hrubé spodní stavby 

  Dobrovolný, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby přístavby základní školy Kuřim. Součástí bakalářské práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis vybraných prací, ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicích 

  Hačka, Martin
  Cílem této práce je stavebně technologický projekt provedení spodní novostavby bytového domu v Brně ve Starém Lískovci. Řešená práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pro provádění záporového pažení, pro ...
 • Spodní stavba universitního centra ve Zlíně 

  Rokosová, Iva
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt Universitního centra ve Zlíně. Projekt obsahuje technologický předpis pro zemní práce a pilotovou stěnu a technologický předpis pro základové konstrukce a hydroizolaci. ...
 • Sportovní hala 

  Hindráková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je návrh sportovní haly s ubytováním v Hradci Králové. Sportovní hala je situována v městské části Věkoše. Navržená stavba je třípodlažní s kobinovaným sloupovým a stěnovým nosným systémem. Stavba je ...
 • Statická analýza konstrukce administrativní budovy 

  Koch, Filip
  Diplomová práce se zabývá statickou analýzou nosné konstrukce polyfunkčního objektu atypického půdorysného tvaru. Práce obsahuje statické posudky hlavních prvků konstrukce. Spodní stavba je provedena ze železobetonu. Horní ...
 • Statická analýza mostní konstrukce: Černý most v Hodoníně 

  Okánik, Michal
  Diplomová práce se zabývá statickou analýzou Černého mostu ve městě Hodonín. Je zde popsána tvorba výpočtového modelu v systému ANSYS dle stávající projektové dokumentace, následně aplikace zatížení a okrajových podmínek ...
 • Stavebně technologická etapa založení polyfunkčního domu v Řečkovicích 

  Hrabovský, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického projektu založení polyfunkčního domu v Řečkovicích. Objekt se nachází v zastavěném území městské části Brno-Řečkovice. Polyfunkční dům je založen na ...
 • Stavebně technologického řešení Vzdělávacího komplexu v Brně 

  Blažek, David
  V této diplomové práci je řešeno provedení hrubé stavby u novostavby výukového komplexu FEKT VUT v Brně. Jedná se o provedení zemních prací, hlubinné zakládání pilotami, monolitických konstrukcí a izolaci stavby pro další ...