Now showing items 21-28 of 28

 • Stanovení beta-glukanů a pentosanů v surovinách pro výrobu piva a v pivu 

  Piškulová, Lenka
  Byl sledován obsah beta-glukanů a arabinoxylanů v zrnu ječmene, ve vyrobeném sladu a ve sladině. Jednalo se o odrůdy Pionier, Libuše, Manta, Tango, KWS Amadora, Kampa, KWS Irina, Francin, Odyssey, Overture, Vendela, Petrus, ...
 • Stanovení organických kyselin v pivě 

  Štáblová, Taťána
  Tématem této bakalářské práce je stanovení organických kyselin v českých pivech s chráněným zeměpisným označením. V teoretické části jsou popsány hlavní suroviny pro výrobu piva a samotná výroba sladu a piva. Část práce ...
 • Stanovení thiaminu v ječmeni, sladu a potravních doplňcích 

  Vítková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vitaminu B1 v potravinách, především ve sladovnickém ječmeni a sladu. Diplomová práce se skládá z literární a experimentální části, závěru a příloh. Literární část obsahuje ...
 • Stanovení vybraných parametrů v českých ležácích 

  Žáková, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je stanovení koncentrace vybraných látek v českých pivech typu ležák. V první části práce jsou v rámci teorie popisovány základní suroviny pro výrobu piva a proces jeho výroby. Značná část je ...
 • Studium vybraných aktivních látek v českém pivu 

  Pařilová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřená na analýzu fenolických i dalších aktivních látek u 22 různých značek světlých piv typu ležák se zaměřením na nalezení rozdílů mezi pivy českými a zahraničními. Teoretická část popisuje kromě ...
 • Studium vybraných typů sirných látek v pivu a pivovarských surovinách 

  Mikulíková, Renata
  V poslední době je celosvětově a rovněž v ČR věnována zvýšená pozornost senzoricky aktivním látkám ovlivňujícím kvalitu piva. Mezi senzoricky aktivními látkami ovlivňujícími zásadně kvalitu piva hrají významnou úlohu ...
 • Svařování tlakových nádob 

  Máca, Martin
  Práce je zaměřena na technologii svařování tlakových nádob. Jako tlaková nádoba byla zvolena nádoba na dokvašování piva (tzv. CK tank). Dále se v práci zmiňují metody zkoušení svarů a legislativa tlakových nádob.
 • Zdravotní účinky českého piva 

  Bokrová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá studiem fyziologického účinku různých značek světlých piv typu ležák se zaměřením na porovnání rozdílů mezi pivy českými a zahraničními. Teoretická část obsahuje charakterizaci „českého piva“ a ...