Now showing items 21-40 of 53

 • Výroba dílců pro okenní kování 

  Havliš, Lukáš
  Projekt předkládá návrh technologie výroby základny křídelní a základny rámové z materiálu 11 343.23 o tloušťce 2,5 mm a ročním objemu výroby 15 000 kusů. Dílce jsou součástí aretačního systému okenního kování. Z možných ...
 • Výroba dílu zpětné klapky 

  Růžička, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá inovací výroby součásti disku zpětné klapky používané u čerpací techniky. Jedná se o součást zhotovenou z plechu o tloušťce 3 mm s jakostí materiálu dle ČSN 11 320. Stávající výroba pomocí ...
 • Výroba držáku antény sdruženým nástrojem 

  Lipka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení velkosériové výroby plechové součásti z oceli DC01. Pro výrobu daného dílce byla na základě počáteční rozvahy zvolena metoda sdruženého postupového nástroje kombinujícího stříhání ...
 • Výroba držáku klaksonu 

  Kos, Bohumír
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh technologie výroby dílce z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.30. Na základě literární studie problematiky stříhání, ohýbání a výpočtu byla ...
 • Výroba držáku uhlíku 

  Kratina, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby držáku uhlíku z oceli S235JRG1 (ČSN 11 343), o tloušťce 1,5 mm. V zájmu snížení počátečních nákladů na výrobu držáku bylo rozhodnuto pro výrobu ve sdruženém postupovém nástroji, ...
 • Výroba kotevního prvku 

  Hájek, Pavel
  Vypracovaný projekt v rámci bakalářského studia řeší návrh technologie výroby kotevního prvku. Součást je vyrobena z plechového svitku z oceli 11 373 o tloušťce 5 mm ve výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z uvažovaných výrobních ...
 • Výroba kotevního prvku 

  Šobáň, Pavel
  Kotevní prvek slouží k upevnění sloupů nebo pilířů k betonové patce. Je vyráběn z konstrukční oceli 11 375 ve formě plechu o tloušťce 4 mm ve výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z jednotlivých variant řešení byla jako nejvhodnější ...
 • Výroba kotevního prvku 

  Isakidis, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia programu M2I-K předkládá technologii pro výrobu kotevního prvku z ocelového plechu 11 321.1. Na základě literární rešerže byla zvolena optimální technologie stříhání a ...
 • Výroba kotvící patky 

  Janda, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem kotevní patky určené k upevnění dřevěných trámů způsobem, který zabraňuje přímému styku trámu s podložím. Je vyráběna z ohnutého plechu konstrukční oceli 1.0038 tloušťky 4 mm ...
 • Výroba krytu brzdového kotouče sdruženým nástrojem 

  Kučera, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (M2I-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby krytu brzdového kotouče ve sdruženém nástroji, s roční produkcí ...
 • Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla 

  Bezpalec, Jan
  BEZPALEC Jan: Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.21. Na základě ...
 • Výroba krytu ložiska 

  Kopeček, Václav
  KOPEČEK Václav: Výroba krytu ložiska. . Kryt ložiska je výrobek rotačního tvaru použitý v jednostupňové převodovce. Je vyroben z materiálu ČSN 17 247 o sérii 60 000 kusů ročně. Nejoptimálnější varianta výroby, navrhnuta ...
 • Výroba loga na kapotu automobilu 

  Prouza, Tomáš
  Součást logo bude vyráběna v sérii 8000 ks. Bude vyráběno z plechu o tloušťce 0,5 mm z nerezové oceli 17 040. Po zhodnocení možných způsobů výroby, byla zvolena technologie tažení nepevným nástrojem metodou Guerin. Jako ...
 • Výroba mělkého výtažku pryží 

  Drahovzal, Milan
  DRAHOVZAL Milan: Výroba mělkého výtažku pryží Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku víka kontejneru používaného v chemickém průmyslu. Součást se bude vyrábět ...
 • Výroba nástěnného držáku televizoru 

  Kráčmar, Lukáš
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia je zaměřena na návrh výroby součásti, kterou je nástěnný držák televizoru. Polotovarem je plech z oceli DC03 a roční série výroby je 300 000 ks. Po prozkoumání možných ...
 • Výroba nerezové clony z plechu plošným tvářením 

  Rozmahel, Vladimír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku s přírubou vyrobeného z nerezového ocelového plechu ČSN 17 240. Na základě literární studie problematiky tažení bylo ...
 • Výroba objímky 

  Suchomel, Svatoslav
  Práce obsahuje návrh technologie výroby objímky z plechu 11 373.1 o tloušťce 1,5 mm v požadovaném počtu 360000 ks ročně. Z možných variant výroby je zvolena výroba stříháním a ohýbáním v postupovém sdruženém nástroji. Na ...
 • Výroba ocelové součásti technologií stříhání 

  Suchomel, Lukáš
  Diplomový projekt vypracovává optimální návrh technologie výroby výstřižku - součásti z ocelového plechu ČSN 11 320.3. Teoretická část popisuje problematiku technologie stříhání a na jejím základě byla navržena výroba ...
 • Výroba ochranného krytu sdruženým nástrojem 

  Pustějovský, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu S235JRG1 stříháním a ohýbáním. Na základě literární studie byl navržen sdružený nástroj pracující ...
 • Výroba plechové součásti stříháním 

  Žák, Ondřej
  ŽÁK Ondřej: Výroba plechovky hlubokým tažením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh Výroba podávacího plíšku technologií stříhání ocelového plechu 11 320. Na základě literární studie ...