Now showing items 21-40 of 66

 • Konstrukční návrh osobního výtahu umístěného ve svahu 

  Jaroš, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem šikmého výtahu k rodinnému domu ve svahu určeného k přepravě materiálu, popř. k dopravě osob. Výtah je navrhován v celkové délce 40 m, s nosností 400 kg a se sklonem 25 ...
 • Konstrukční návrh stabilizátoru zadní nápravy vozidla Formule Student 

  Urban, Marek
  Tato práce se soustředí na konstrukční návrh stabilizátoru zadní nápravy vozu Formule student. Jedná se o koncept se zkrutnou tyčí a třetím tlumičem, používaný například ve vozech Formule 1. Návrh částečně vychází z ...
 • Mobilní kolové teleskopické manipulátory 

  Buchta, Vladislav
  Cílem této bakalářské práce je přehled současného stavu mobilních kolových teleskopických manipulátorů. Tato práce také zahrnuje kritický rozbor jednotlivých konstrukčních řešení s ohledem na využití stroje s nosností vyšší ...
 • Moderní materiály v automobilovém průmyslu 

  Vaníček, Jan
  Práce je zaměřena na popis konvenčních a nekonvenčních materiálů, které jsou využívány ke stavbě automobilu. Jednotlivé druhy materiálů jsou řazeny dle šíře uplatnění a charakterizovány z hlediska vlastností a reálného ...
 • Možnosti monitorování hazardního prostředí 

  Mach, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá mobilní robotikou a jejím využitím v průmyslu, konkrétně v průmyslu energetickém. Důraz je kladen na schopnost pohybu a překonávání překážek. Cílem této práce je poskytnout čtenáři základní ...
 • Návrh konzoly přední nápravy Forterra 

  Lorenc, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem konzoly přední nápravy traktoru Zetor Forterra. Cílem práce je návrh a konstrukce 3D modelu konzoly, u kterého bude provedena pevnostní analýza. Na základě této analýzy ...
 • Návrh podvozku pro repliku letounu Fokker Eindecker III 

  Mach, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout přistávací zařízení pro historickou repliku letadla Fokker Eindecker III tak, aby co nejvíce odpovídalo originálu. Práce obsahuje výpočet pro stanovení reakčních sil na kola podvozku, ...
 • Návrh podvozku s lyžemi pro letoun s krátkým vzletem a přistáním 

  Hostinský, Vladimír
  Cílem této bakalářské práce je výběr nejvhodnějšího typu podvozku s lyžemi pro daný letoun kategorie STOL a návrh instalace tohoto podvozku na letoun při dodržení platných předpisů a parametrů požadovaných výrobcem letounu. ...
 • Návrh spojovacích tyčí zavěšení kol z kompozitních materiálů 

  Olišar, Petr
  Práce se zabývá konstrukcí spojovacích tyčí zavěšení kol Formule Student. Cílem práce je navrhnout lepený spoj mezi karbonovou trubkou a hliníkovou vložkou pro novou generaci vozu Dragon týmu TU Brno Racing. Praktická část ...
 • Návrh stabilizátoru automobilu 

  Macháček, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na stabilizátory u podvozku aut. První část popisuje všeobecné znalosti vlivu naklonění karosérie na jizdní vlastnosti auta a možnosti konstrukčních řešení používaných v praxi. Dále jsou v ...
 • Návrh varianty motocyklové konvenční kyvné vidlice z hliníkových slitin 

  Adlof, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kyvné vidlice z hliníkových slitin. Teoretická část je věnována bližšímu popisu vidlic. Jsou zde popsány starší způsoby uložení kola a také popsány a porovnány čtyři základní varianty ...
 • Návrh zatahovacího podvozku pro letoun Z 143 LSi 

  Gregor, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem záměny stávajícího pevného podvozku cvičného a turistického letounu Z 143 LSi novým podvozkem typu VUT 100 v zatahovatelném systému. Úvodní kapitoly jsou věnovány popisu samotného letounu ...
 • Návrh zavěšení kol Formule Student 

  Urban, Marek
  Tato práce se se zabývá návrhem kinematiky zavěšení kol obou náprav. Na základě analýz jízdních dat, multi-body simulací v softwaru Adams Car, simulací v Matlabu a analytických kalkulací v Mathcadu, je navržena řada změn ...
 • Návrh zavěšení náprav experimentálního vozidla skupiny B 

  Šamaj, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá kinematikou zavěšením náprav závodních vozů skupiny B. Zpracovává přehled používaných zavěšení náprav závodních automobilů z 80. let minulého století a porovnává kinematické veličiny se ...
 • Netradiční koncepce motocyklů 

  Brezanský, Vít
  Cílem práce je představit některé zajímavé a netradiční koncepce motocyklů ze současnosti i z let minulých. U každé části jsou popsány důvody, které vedly výrobce těchto motocyklů k návrhu a konstrukci mnohých, z dnešního ...
 • Optimalizace struktury a vlastností materiálů pro součásti motocyklů 

  Stárek, Jan
  Cílem této práce je vytvořit aktuální přehled používaných materiálů na vybrané motocyklové komponenty. Předložená bakalářská práce se mimo jiné zabývá srovnáním sériových dílů a jejich alternativních variant pro závodní ...
 • Pásový podvozek lesního traktoru 

  Plichta, Zbyněk
  Bakalářská práce v první části představuje pásové podvozky používané u lesních traktorů a harvestorů. Obsahem druhé části je koncepční návrh pásového pojezdového ústrojí pro lesní traktor zadaných parametrů. Návrh se zabývá ...
 • Pásový podvozek lesního traktoru 

  Beránek, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na použití různých typů pásových podvozků se snahou co nejvíce snížit tlak vozidla na lesní podrost při zachování požadovaných rychlostí stroje a tažné síly. Je provedeno rozdělení podvozků do ...
 • Pásový podvozek stavebních strojů 

  Richtr, Pavel
  Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o typech pásových podvozků současných stavebních strojů o celkové hmotnosti do deseti tun, vytvořit přehled o použití jednotlivých typů podvozků u konkrétních typů strojů, uvést ...
 • Podvozek pro autobusový přívěs 

  Kopecký, Josef
  Tato práce se zabývá návrhem přívěsu za autobus pro firmu SOR Libchavy spol. s r.o. Jedná se o dvounápravový přívěs určený pro přepravu osob s nezávislým zavěšením všech kol a vzduchovým pérováním. Všechna kola jsou řízena ...