Now showing items 21-35 of 35

 • Sportovní centrum Brno 

  Lokajíček, Adam
  Diplomová práce se zabývá vybudováním nového sportovního centra v brněnské oblasti Za Lužánkami. Návrh komplexně řeší urbanistické vazby, silniční dopravu, parkování a volnočasové možnosti v dané lokalitě. Na území vzniknout ...
 • Stavebně technologický projekt pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně 

  Cihelka, Karel
  Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně. Práce se zabývá zejména realizací zemních prací, podchycením okolních stávajících ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Mikitová, Karolína
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní parcely na nábřeží řeky Svratky v Brně. Jedná se o objekt s funkcí kolejí a menzy. Koncept je založen na vytvoření kompaktní hmoty maximálně ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Grundová, Michaela
  Inspirací při řešení studentských kolejí a menzy bylo místo samo. Nábřeží řeky evokuje lodě a tak prvotní myšlenka byla ztroskotaný koráb, vyvrhnutá loď na břehu. To bylo i jedním z důvodů výběru materiálu Cortenu – přirozeně ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Holcová, Petra
  Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu školských staveb v Ostravě. Jedná se o mateřskou, základní a střední školu – gymnázium. Škola je situována vedle kulturního klastru Černá louka v Ostravě – nově ...
 • Tělocvična Dolní Kounice 

  Bala, Filip
  Bakalářská práce zpracovává návrh nové tělocvičny, která slouží nejen pro ZŠ a MŠ, ale také pro celou širou veřejnost v Dolních Kounicích. Zadání obsahovalo spousty požadavků investora, a i samotný areál, a tedy místo ...
 • Tělocvična Dolní Kounice 

  Julínek, Roman
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován pro předmět AG035 v šestém semestru bakalářského studia. Zadáním práce je novostavba objektu tělocvičny v Dolních Kounicích. Jedná se o pozemek v ...
 • Umělecká škola v Brně 

  Kousal, Petr
  Umělecká škola se nachází v lokalitě Brno – Střed, Kraví hora. Objekt je umístěn na horní část pozemku, zapuštěn do terénu a kopíruje svažitý terén. Návrh tvoří centrální atrium, které je obklopeno výstavním prostorem s ...
 • Umělecká škola v Brně 

  Vystrčilová, Kamila
  Následující bakalářská práce je zpracována na základě studie vytvořené v předmětu AG32. Tuto studii upravuje a rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem je Umělecká ...
 • Vinařství Lahofer Dobšice 

  Javorský, Tomáš
  Cílem práce byl návrh novostavby vinařského domu firmy Lahofer u obce Dobšice u Znojma. Na dané téma byla v předmětu AG34 zpracována studie, kterou práce rozšiřuje o Dokumentaci pro stavební povolení a Dokumentaci pro ...
 • VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE 

  Kunz, Ondřej
  Na základě architektonické studie z druhého ročníku bakalářského studijního programu je zpracovaná následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do dalších navazujících stupňů projektové dokumentace. Tématem práce ...
 • Vícepodlažní dřevostavba 

  Macháčková, Eva
  Diplomová práce řeší kompletní projektovou dokumentaci novostavby knihovny a mediatéky na pozemku v Českých Budějovicích. Jedná se o třípodlažní objekt členěný do tří částí, jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní. Je ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Šťastná, Vladimíra
  Tématem mé bakalářské práce je návrh průmyslové haly na výrobu značkové konfekce v Brně – Židenicích. Pozemek ve svažitém terénu mi nabídl způsob, jakým orientovat komplex 3 budov – výrobní haly, přidružených skladů a ...
 • Výukové a vzdělávací centrum 

  Halla, Antonín
  Práce řeší návrh a prováděcí projekt stavby výukového a vzdělávacího centra, obsahujícího knihovnu, výukové prostory a administrativní zázemí. Objekt je zasazen do prostředí bývalé zahrádkářské kolonie na okraji Brna, ...
 • Yacht club Hlučín - stavebně technologický projekt 

  Labudek, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu Yacht Clubu v Hlučíně. Podkladem pro vypracování je diplomova práce Ing.Radima Kučery – Yacht Club Hlučín. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu ...