Now showing items 21-40 of 44

 • Pásový dopravník pro haldy písku 

  Czerner, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat konstrukční návrh a výpočet pásového dopravníku pro šikmou dopravu štěrkopísku frakce 0 - 4 mm s dopravním výkonem 70 000 kgh-1, osovou vzdáleností 15 m a sklonem 18°. Tato práce ...
 • Pásový dopravník pro hnědé uhlí 

  Babáček, Petr
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu hnědého uhlí s dopravním výkonem 140 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 30 m a výškovým rozdílem přesypů 5 m. Práce obsahuje ...
 • Pásový dopravník pro křemenný písek 

  Ješuta, Jiří
  Tématem této bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu křemenného písku s dopravním výkonem 80 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 39 m a výškovým rozdílem 11 m. Práce obsahuje popis hlavních částí ...
 • Pásový dopravník pro křemenný písek 

  Holomek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravník pro dopravu křemenného písku. Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku a výpočet pásového dopravníku podle zadaných hodnot. Dopravní výkon 85 000 kgh-1, ...
 • Pásový dopravník pro křemenný písek 

  Vala, Martin
  Cílem této bakalářské práce byl návrh pásového dopravníku dle zadaných parametrů a to dopravovaného materiálu, dopravního výkonu, osové vzdálenosti přesypů a výškového rozdílu. Na základě těchto vstupních parametrů byl ...
 • Pásový dopravník pro montážní linku 

  Smejkal, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pásových dopravníků, především v použití pro kusovou přepravu. Cílem práce je provést výpočet a konstrukční řešení pásového dopravníku pro montážní linku s parametry dle zadání. ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Tláskal, Jan
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 85 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 23 metrů a výškovým rozdílem 5 metrů. ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Tůma, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 95 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 28 m a výškovým rozdílem 7 m. Práce ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Homolka, David
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 65000kg/h , osovou vzdáleností přesypů 20 metrů a výškovým rozdílem 6 metrů. Práce ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Kovář, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá pásovým dopravníkem pro dopravu potravinářského zrna. Cílem práce je provést funkční výpočet a konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku s dopravním výkonem 53 000 kg.h-1, zadanou osovou ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Rajdl, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá pásovým dopravníkem pro dopravu recyklovatelného kameniva v šikmém směru. Cílem je nalézt konstrukční řešení pásového dopravníku pro zadaný dopravní výkon 85 000 kgh-1, zadanou osovou ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Ludva, Jan
  Cílem této bakalářské práce je provést funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu, výkres sestavy dopravníku a sestavy svarku rámu napínací stanice. Pásový dopravník je určen pro přepravu recyklovaného kameniva ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Macek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva. V první části bakalářské práce je proveden popis pásového dopravníku a je zde uveden přehled výrobců pásových dopravníků. V ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Bezrodný, Roman
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva v šikmém směru. V této práci je proveden funkční výpočet pásového dopravníku dle zadaných parametrů, určení hlavních ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Benáček, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva. Cílem této práce je zejména nalézt konstrukční řešení pásového dopravníku pro zadané konstrukční parametry. Mezi tyto ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Motloch, Martin
  Cíl této bakalářské práce je provést funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu a pevnostní výpočet hřídele hnaného bubnu pásového dopravníku pro recyklované kamenivo. Dále bakalářská práce obsahuje popis ...
 • Pásový dopravník pro štěrkopísek 

  Herout, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu kopaného štěrku dle zadaných parametrů. Je zde proveden jeho funkční výpočet dle normy ČSN ISO 5048 spolu s ČSN 26 3102. Bakalářská práce ...
 • Pásový šikmý dopravník 

  Hájek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu obilního zrna ve vzdálenosti přesypu 26 metrů a výškovém rozdílu 6 metrů. Práce je zaměřena především na funkční výpočet, určení hlavních ...
 • Pásový šikmý dopravník kameniva 

  Petrů, Jaromír
  Návrh pásového šikmého dopravníku pro dopravu kameniva. Práce se zabývá přehledem jednotlivých druhů dopravních zařízení a návrhovými výpočty šikmého dopravníku. Dále obsahuje v příloze výrobní výkresy vybraných součástí ...
 • Pásový šikmý dopravník pro dopravu drceného vápence 

  Halámka, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu drceného vápence. Práce obsahuje konstrukční řešení jednotlivých uzlů, popis použitých komponent, funkční výpočet dopravníku, návrh pohonu ...