Now showing items 21-29 of 29

 • Statické posouzení vybraných částí ŽB objektu 

  Chalupová, Martina
  Cílem této diplomové práce je práce je návrh a posouzení prvků železobetonové konstrukce. Bude navržena deska nad 1.NP, sloup, stěna a prefabrikované schodiště. Vnitřní síly v prvcích jsou získány pomocí metody konečných ...
 • Statické řešení montované haly 

  Koníček, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací vybraných konstrukčních prvků těžkého montovaného skeletu vysoce zatížené skladovací haly. Podkladem pro řešení je konstrukce skutečné skladovací haly projektované ...
 • Stavebně technologická etapa montáže průmyslové haly 

  Jekielek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro etapu montáže prefabrikovaného skeletu. Obsahuje technologický předpis pro montáž skeletu, projekt zařízení staveniště pro etapu montáže, časový plán montáže ...
 • Technologické centrum Přerov - realizace hrubé stavby 

  Krasnovský, Jiří
  Obsahem této práce je realizace technologického centra v Přerově. Zahrnuje v sobě stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu k zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, zprávu popisující ...
 • Tribuna fotbalového stadionu 

  Weber, Jozef
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout železobetonovou prefabrikovanou montovanou konstrukci objektu fotbalové tribuny. Byla tím provedena modernizace sportovního areálu v Brně. Dle požadavků investora byl stanoven tvar ...
 • Variantní návrh stropní konstrukce rodinného domu 

  Klust, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem stropní konstrukce rodinného domu provedené ve třech variantách. V první variantě strop tvoří železobetonová křížem vyztužená deska. V druhé variantě strop tvoří prefabrikované předpjaté ...
 • Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 

  Vybíral, David
  Práce popisuje výstavbu zimního stadionu pro tréninkové účely realizované v Jihlavě. Cílem je návrh stavebně-technologického procesu hrubé vrchní stavby se zaměřením na železobetonové prefabrikované sloupy skeletové soustavy. ...
 • Vybraná část STP Viladomy Zámostí 

  Boleček, Richard
  Předložená diplomová práce řeší technologii výstavby bytového objektu. Jde o studii hlavních technologických etap se zaměřením na zakládání a zděné systémy. Stavebně technologický projekt dále obsahuje technické zprávy ke ...
 • Železobetonové schodiště v bytovém domu - varianty konstrukčního řešení s přerušením šíření kročejového hluku 

  Miarka, Petr
  Bakalářská práce zpracovává tři možnosti odhlučnění tří konstrukčních variant nosné železobetonové konstrukce schodiště v bytovém domě (tj. prefabrikované, prefamonolitické a monolitické). Využívá podkladů průmyslově ...