Now showing items 21-30 of 30

 • Výroba dámské konfekce 

  Kovářová, Hana
  Výrobní hala dámské značkové konfekce se nachází v městské části Brno-Židenice v oblasti jednoho z takzvaných „brownfields“. V současnosti jsou na pozemku umístěny zchátralé skladovací objekty a garáže. Parcela je ohraničena ...
 • Výroba značkové konfekce Brno 

  Maršálek, Filip
  Bakalářská práce rozvíjí architektonickou studii předmětu Ateliérová tvorba AG034, který se soustředil na téma výrobních staveb. Cílem této bakalářské práce je konstrukce, design a funkčnost objektu pro výrobu značkové ...
 • Výrobní hala 

  Paroulek, Adam
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a posouzení hlavních konstrukčních prvků jednolodní ocelové haly pro výrobu. Prostorové uspořádání haly je rozpětí 18 m, délka 63 m a výška haly je odpovídající skladebné výšce konzoly ...
 • Výrobní hala Edscha v Jindřichově Hradci - stavebně technologický projekt 

  Zadák, Petr
  Diplomová práce řeší části stavebně technologického projektu výrobní haly EDSCHA v Jindřichově Hradci. Pro zadanou stavbu bude zpracována technologická studie realizace hlavních technologických etap, souhrnná technická ...
 • Výrobní hala LD Seating - stavebně technologický projekt 

  Jůzl, Martin
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt na výrobní a kompletační halu LD Seating v Boskovicích u Brna. Řešení je ovlivněno stávající halou v areálu investora, kde se bude nacházet budoucí novostavba. Na ...
 • Výrobní hala s administrativní budovou 

  Dolníčková, Andrea
  Předmětem diplomové práce byl návrh a posouzení dvou ocelových konstrukcí. Výrobní haly o půdorysných rozměrech 24x50 m a administrativní budovy o půdorysných rozměrech 54x30 m. Obě budovy jsou situovány v Prostějově. ...
 • Výrobní hala s administrativní částí v Ústí nad Orlicí - Hylváty, stavebně technologická příprava stavby 

  Dobrovská, Monika
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologická příprava stavby výrobní haly s administrativní částí v Ústí nad Orlicí – Hylváty. Pro zadanou stavbu bude zpracována technická zpráva, projekt zařízení staveniště, ...
 • Výrobní stavby Autocentrum skupiny VW 

  Nováková, Eva
  Cílem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace, skládajícím se ze stavebního povolení v měřítku 1:100 a dokumentace pro provedení stavby v měřítku 1:50. Práce vychází z architektonické studie zpracované v ...
 • Výstavba výrobní haly Lavimont - stavebně technologický projekt 

  Máčal, Filip
  Cílem této diplomové práce je stavebně technologický projekt zhotovení Výrobní haly Lavimont v Brně v Tuřanech. Práce se zabývá řešením mimostaveništní dopravy, zásobováním, návrhem hlavních stavebních strojů a mechanismů, ...
 • Závod Arvin Meritor Brno 

  Sergeeva, Anna
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby závodu Arvin Meritor v Brně kde byla využita zanedbaná plocha bývalého autovrakoviště v Maloměřicích mezi ulicemi Borky a Slaměníkovou, která je vedena jako brownfield ...