Now showing items 21-37 of 37

 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Svobodová, Denisa
  Práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy, rozboru pohledávek a interních směrnic ve společnosti jsou v práci navrhnuta ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kvasová, Daniela
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia pohľadávok z obchodného styku a aplikuje teoretické poznatky na vybranú kapitálovú spoločnosť. Na základe zistených výsledkov vybraných ukazovateľov finančnej analýzy a ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bocková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, a to zejména těch pohledávek, které mají již uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jak těmto pohledávkám předcházet ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Polachová, Renata
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní společnosti a je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které jsou v této problematice důležité. Analytická ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kobelka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek ve vybrané obchodní korporaci a v návaznosti na provedenou finanční analýzu a detailní analýzu stavu pohledávek navrhuje obchodní korporaci nové, popřípadě upravené ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bambuchová, Lucie
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. Teoretická část popisuje způsoby, kterými lze problémovým pohledávkám předcházet či jak je řešit. V praktické části ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Machová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní korporaci. Zaměřuje se především na pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti a opravné položky, které se k nim vytváří. Teoretická část popisuje ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Rosypal, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou systému řízení pohledávek v konkrétní obchodní společnosti. Hlavní důraz je kladen na pohledávky po splatnosti. Teoretická část se zabývá charakteristikou hlavních pojmů. V ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Oskorip, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek ve vybrané obchodní společnosti. Hlavní důraz je kladen na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy jsou společnosti navržena opatření ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bártová, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek ve vybrané obchodní korporaci, především pohledávek po splatnosti. Je rozdělena na tři části. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy z oblasti pohledávek, v ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Dočkal, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku řízení pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, především však na pohledávky po uplynulé lhůtě splatnosti. Jsou zde popsány metody, jak těmto pohledávkám předcházet ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Branná, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Je zde kladen důraz především na problematiku pohledávek po lhůtě splatnosti. Na základě výsledků vybraných ukazatelů finanční analýzy ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kotlánová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. Specifikuje dosavadní způsoby řízení pohledávek a v návaznosti na výsledky finančních a dalších specifických analýz ...
 • Řízení pohledávek ve stavební firmě 

  Pleško, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení finanční situace firmy Valašské lesotechnické meliorace a. s. S přihlédnutím k finanční analýze podniku a k vnitropodnikovým normám, definuje zásadní problémy společnosti a na základě ...
 • Softwarové aplikace pro tvorbu a účtování opravných položek k pohledávkám 

  Mahrová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek a zaměřuje se především na tvorbu opravných položek k pohledávkám. Cílem bakalářské práce je vytvoření algoritmu tvorby opravných položek k pohledávkám pro zvolenou ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Princová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikové směrnice inventarizace majetků a závazků a pravidel týkajících se pohledávek od jejich vzniku až po řešení jejich vymahatelnosti ve společnosti. Výstupem práce je ...
 • Zhodnocení hospodaření Okresního soudu v Šumperku 

  Šviková, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření Okresního soudu v Šumperku v letech 2011 až 2015. První část práce je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část obsahuje podrobný rozbor výdajové a příjmové struktury ...