Now showing items 21-22 of 22

  • Valivé vedení beranu 

    Kosar, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem valivého vedení beranu mechanického lisu s možností vymezení vůlí. Poskytuje přehled používaných vedení u lisů. Rozebírá jednotlivé druhy vedení a udává jejich použití. Ukazuje postup při návrhu ...
  • Vynášecí pásový podavač 

    Herman, Jan
    Cílem této práce je provést konstrukční návrh vynášecího pásového podavače pro štěrk a stavební suť. Komponenty budou voleny na základě funkčního výpočtu dle normy ČSN ISO 5048. Výsledkem práce je koncepce, která obsahuje ...