Now showing items 21-40 of 55

 • Příprava realizace rekonstrukce statku Všeradov 

  Pilařová, Jana
  Diplomová práce se zabývá realizací rekonstrukce statku Všeradov. Hlavním úkolem této práce je vytvořit stavební přípravu projektu pro kompletní rekonstrukci stropní a střešní konstrukce statku a vytvořit nové obytné ...
 • Přístavba výrobní haly Simandl v Petrovicích, příprava realizace a řízení stavby 

  Hlinšťák, Filip
  Diplomová práce řeší vybrané části přípravy a realizace přístavby výrobní haly se zázemím skladů v Petrovicích u Karviné. Práce obsahuje technické zprávy, řešení širších dopravních vztahů, studii hlavních technologických ...
 • Přístřešek restaurace s tanečním parketem 

  Horský, Vojtěch
  V diplomové práci jsou vypracovány dvě varianty zastřešení tanečního parketu u restaurace s kulturním areálem v Dolní Jablonné. První varianta byla dřevěná konstrukce s vnitřním nosným obloukem z lepeného dřeva. Druhá ...
 • Realizace stavebně technologické etapy - Nástavba bytového domu v Luhačovicích 

  Holba, Petr
  Předmětem bakalářské práce je realizace nástavby bytového domu. Tento bytový dům se nachází v městě Luhačovice. Práce se zabývá řešením technologických procesů realizace krovu s několika vikýři a střešními okny. Dále ...
 • Realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby administrativní budovy 

  Havlík, Ondřej
  Bakalářská práce se zaobírá stavebně-technologickými etapami nástavby čtvrtého nadzemního podlaží provozní budovy firmy Plemenáři Brno na ulici Optátova 37,Brno. Práce se zabývá řešením etapy zdění ze systému POROTHERM a ...
 • Realizace zastřešení bytového domu v obci Pístov 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou jednoplášťových plochých střech a konkrétním provedením realizace zastřešení bytového domu. Cílem je dosažení té nejlepší varianty z hlediska finančního, časového nebo technologického ...
 • Realizace zastřešení polyfunkčního domu v Brumově 

  Šánek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá zastřešením polyfunkčního domu v Brumově-Bylnici. Jedná se o zpracování technologických předpisů pro tesařské a klempířské práce. Obsahem práce je technická zpráva se zaměřením na dané technologické ...
 • Realizace zastřešení průmyslové haly v Ostravě 

  Mík, Petr
  Předmětem mé bakalářské práce je řešení realizace zastřešení na průmyslové hale v Ostravě. Řeší realizaci ploché střechy u výrobní haly. Práce obsahuje rozpočet, časový plán, kontrolní a zkušební plán, technickou zprávu, ...
 • Resort Johanka - realizace hrubé vrchní stavby 

  Lisý, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá realizací vestavby s ubytovacím podkrovím pro hosty v areálu Resortu Johanka. Je řešeno nové provedení stropní konstrukce a zastřešení. Obsahem práce je technologie provedení jednotlivých konstrukcí ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Špaček, Luděk
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům s provozovnou, která slouží jako projekční kancelář. Rodinný dům se nachází v obci Čechočovice, lokalita Doubí, okres Třebíč. Jedná se o dvou-podlažní rodinný dům s jednopodlažní ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu Čechovka 

  Janáček, Jiří
  Hlavním úkolem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu stavby bytového domu v Hlinsku v Čechách. Práce obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se širšími dopravními vztahy, ...
 • Řešení technologické etapy zastřešení objektu Otevřená zahrada v Brně 

  Marková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je řešení zastřešení poradenského centra NNO údolní (Otevřená zahrada v Brně). Jedná se o plochou vegetační střechu administrativní budovy. Pro danou etapu je zpracována technická zpráva, posouzení ...
 • Stavebně technologická etapa provedení vegetační střechy na objektu bytového domu Avidol v Bratislavě 

  Huková, Martina
  Bakalárska práca rieši stavebno technologické riešenie pochôdznej vegetačnej strechy, ktorá vytvára zelené átrium v bytovom súbore Avidol v Bratislave. Predmetom práce je realizácia átria, vo forme plochej vegetačnej ...
 • Stavebně technologická etapa provedení zastřešení objektu pro sociální bydlení 

  Něnička, Roman
  Bakalářská práce popisuje stavebně technologickou etapu provedení zastřešení objektu pro sociální bydlení. Věnuje se řešením nosné konstrukce zastřešení, montáže klempířských prvků, pokládky střešní krytiny a dalších částí ...
 • Stavebně technologická etapa zastřešení polyfunkčního domu 

  Rozvadská, Marcela
  Práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení polyfunkčního objektu Masaryčky centrum v Trenčíně. Porovnává původní řešení zastřešení s alternativními návrhy. V původním řešení zastřešení je navržena klasická, ...
 • Stavebně technologický projekt ayurvédského pavilonu v Počátkách 

  Lisý, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá realizací ayurvédského pavilonu v areálu resortu svaté kateřiny. Navržený nový objekt je určen pro rozšíření oddechových služeb resortu svaté kateřiny v počátkách. V diplomové práci je řešena ...
 • Stavebně technologický projekt pro hotel v Krkonoších 

  Pozler, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší zpracování podkladů pro realizaci stavby hotelu v obci Špindlerův Mlýn. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci, časový a finanční plán stavby, stavebně technologickou studii, projekt ...
 • Veletržní pavilon 

  Sengerová, Ingrid
  V diplomové práci je vypracován návrh a statický posudek nosné ocelové konstrukce veletržního pavilonu o celkových půdorysných rozměrech 47x66m s maximální výškou 15,4m. Dispozice je navrhnuta v souladu s architektonickými ...
 • Velodrom 

  Horký, Rostislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosné ocelové konstrukce zastřešení velodromu. Klimatické zatížení je stanoveno pro lokalitu města Znojma. Součástí práce je technická zpráva srovnání dvou variant ...
 • Vinařský dům Klentnice - technologická etapa zastřešení 

  Lupač, David
  Předmětem této bakalářské práce je zastřešení objektu, jehož hlavním využitím je provozování malého až středního vinařství rodinného typu s prodejem vína vlastní produkce a ubytováním formou malého penzionu. Práce obsahuje ...