Now showing items 21-35 of 35

 • Rozbor ekonomických a provozních požadavků na nový vlečný letoun pro AeČR 

  Titz, Tomáš
  Cílem diplomové práce je provést analýzu složení současného letového parku vlečných letounů, které jsou používány v aeroklubech v České republice. V rámci této analýzy dále provést srovnání domácích typů s používanými ...
 • Soustava těles s pasivním účinkem s brzdou 

  Genco, Ondřej
  Tato práce se zabývá řešením soustavy těles teorií statiky modelem NNTP. Úvodní část vymezuje základní veličiny a pojmy, popisuje vazby a druhy pasivních účinků. V praktické části se zjišťuje vliv pasivních účinků pro různé ...
 • Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi 

  Rozsíval, Jan
  Práce obsahuje funkční výpočet zdvihového ústrojí, konstrukční návrh a pevnostní kontrolu nosné konstrukce jeřábu v souladu se zadanými parametry. Součástí bakalářské práce je částečná výkresová dokumentace.
 • Vyprošťovací lanový naviják pro mobilní stroje 

  Tichý, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá návrhem lanového navijáku pro mobilní stroje s maximální tažnou silou 20000 N. Práce je složena z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva obsahuje rešeršní část současných ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Juda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 16 000 kg. Práce obsahuje výpočty základních parametrů zdvihu (průměr lana, průměry kladek, celkové rozměry lanového bubnu, návrh elektromotoru, ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Julínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Julínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Dokoupil, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh zdvihového mechanismu se jmenovitou nosností 20000 kg. Výpočty určují parametry kladkostroje, rozměry lanového bubnu, jeho uložení a pevnostní kontrolu. Je navržen pohon mechanismu a zpracována ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Galas, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena, jejichž hmotnost nepřesáhne 5 000 kg. Práce obsahuje písemnou, a praktickou část. Písemná část práce se zabývá výpočtem hlavních ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Malár, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. Práce je rozdělena na dvě části: část písemnou a část praktickou. V písemné části této práce je řešen ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 

  Tomeš, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu pro nosnost 10 000 kg. Práce obsahuje návrh základních částí zdvihového mechanismu – průměru lana, lanového bubnu a kladek. Součástí je také volba ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 

  Vydra, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 12 500 kg. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše rozdílných koncepcí, jejíž výstupem je vzájemné porovnání a výběr vhodného koncepčního ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 10000 kg / M5 

  Drábík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 10 000 kg. Práce obsahuje kritickou rešerši dnes vyráběných jeřábových koček a výběr vhodné koncepce. Součástí návrhu jsou výpočty ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 12000 kg / M4 

  Ujčík, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 12 000 kg, který bude sloužit jako dílenský jeřáb s pravidelným využíváním. První část této práce je věnována kritické rešerši obdobných ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 8000 kg / M6 

  Jirásek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky, pro mostový skladový jeřáb s nosností 8 000 kg. Práce obsahuje kritickou rešerši obdobných existujících řešení a výběr vhodné koncepce. Součástí ...