Now showing items 21-39 of 39

 • Podnikatelský záměr pro rozvoj malého podnikání 

  Lomnická, Mária
  Zameraním bakalárskej práce je vytvorenie optimálneho podnikatelského plánu pre rozšírenie sortimentu ponúkaných produktov v oblasti poskytovania fotografických služieb. Práca obsahuje teoretické východiská, analýzu ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Holinka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem obchodní společnosti. Cílem tohoto podnikatelského plánu je návrh rozšíření a změny struktury obchodního oddělení společnosti. Vytvořil jsem návrh jednoduchého a funkčního ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Holinková, Lenka
  Tato diplomová práce předkládá podnikatelský plán pro rozvoj obchodní společnosti. Na základě důkladné analýzy externích a interních faktorů, které podnik zásadně ovlivňují, předkládám návrh koncepčních změn v oblasti ...
 • Podpora prodeje a reklama sportovního centra 

  Spáčilová, Natálie
  Tato bakalářská práce je vypracována pro podnik MIL club, jejímž cílem je doplnění marketingové komunikace o vhodné nástroje podpory prodeje a reklamy. V práci jsou použity dílčí analýzy ke zjištění současné marketingové ...
 • Podpora prodeje rodinného podniku zabývajícího se výrobou tanečních kostýmů 

  Prokešová, Renata
  V této bakalářské práci se zabývám konkrétní společností, jejíž hlavní činnost podnikání je výroba tanečních kostýmů. Závěrečná práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku STAVEBNINY NYPRO, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Kulda, Radek
  Cílem mojí bakalářské práce je analyzovat firmu STAVEBNINY NYPRO, a.s., pomocí analýzy časových řad a tím stanovit finanční výkonnost podniku za posledních 7 let. Podle růstu tržeb, hospodářského výsledku po zdanění zjistit ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Stejskal, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s provozovnou. Novostavba je situována v okrese Pelhřimov, katastrální území Černovice. Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je rozdělen na dvě části spojené ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

  Zahradník, Michal
  Práce se bude zabývat rozvojem obchodních aktivit podniku, konkrétně návrhem prodeje reklamních předmětů přes internet. Problematiku budu řešit na konkrétním podniku, kterým bude reklamní agentura Premiera Sweet. Teoretická ...
 • Rozvoj obchodních aktivit z hlediska prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou 

  Kratochvíl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti JPL kovo s.r.o., se zaměřením na posílení současné pozice na trhu se strojním zařízením. Teoretická část shrnuje poznatky z oblastí managementu, ...
 • Simulace vývoje daňové zátěže při obchodování s nemovitostmi 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na simulaci daňové zátěže při obchodování s nemovitostmi. První část je věnována teorii, ve které jsou popsány jednotlivé daně spojené s tímto obchodováním a jejich vývoj. Ve druhé části je ...
 • Specializovaný elektronický obchod 

  Turák, Miroslav
  Tato diplomová práce byla napsána s cílem vytvořit model řešení specializovaného elektronického obchodu zaměřeného na prodej textilu. Součástí práce je model řešení, ekonomická stránka projektu a návrh propagace projektu.
 • Stanovení daňové zátěže při variantních řešeních pořízení nemovitosti 

  Plšková, Darina
  Diplomová práce je zaměřena na daňovou problematiku, která se týká obchodování s nemovitými věcmi. V teoretické části popisuji základní pojmy a rozebírám jednotlivé daně, související s danou oblastí. V rámci diplomové práce ...
 • Strategie společnosti ČEZ Logistika 

  Touška, Ivan
  Diplomová práce si klade za cíl vytvořit nový strategický plán společnosti ČEZ Logistika, která je členem Skupiny ČEZ. Na základě analýzy současného stavu jsou speicifikovány nové strategické cíle cesty k jejich dosažení. ...
 • VINAŘSTVÍ PROKEŠ NĚMČICE 

  Mařák, Dominik
  Bakalářská práce vychází z dříve zpracovávané architektonické studie předmětu AG32 – Ateliér architektonické tvorby v zimním semestru druhého ročníku bakalářského studia, která byla dále vypracována do navazujících stupňů ...
 • Vinařství Válka Nosislav 

  Radchenko, Mark
  Na základě moji studie výtvořené v druhém ročníku bakalářského studia na stavbení fakultě, je zpracovaná nasledující bakalářská záverečná práce, která dale pokračuje do stupně Dokumentace pro stavení povolení a Dokumentace ...
 • Vinařství Válka Nosislav 

  Radchenko, Mark
  Na základě moji studie výtvořené v druhém ročníku bakalářského studia na stavbení fakultě, je zpracovaná nasledující bakalářská záverečná práce, která dale pokračuje do stupně Dokumentace pro stavení povolení a Dokumentace ...
 • Vliv daňové zátěže na obchodování s nemovitostmi 

  Pavlíčková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na daňovou oblast dotýkající se obchodování s nemovitostmi. V první řadě se zabývá popisem základních pojmů a rozborem jednotlivých daní. V rámci diplomové práce bude porovnáváno daňové zatížení ...
 • Výkon realitní činnosti 

  Zejda, Jiří
  Obsahem diplomové práce je ukázka realitního prostředí po stránce odborné a právní. Začátek práce poukazuje na legislativní složku a organizace zasahující do vývoje zákonů souvisejících s tímto oborem. Definování realitního ...
 • Výrobní stavby Autocentrum skupiny VW 

  Neklapilová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW Group, která se má nacházet v Brně, severovýchodně od centra města, v městské čtvrti Zábrdovice, na ulici Cejl a Zábrdovická, z druhé strany pak ohraničena ...