Now showing items 21-22 of 22

  • Výpočtové a výkonnostní možnosti Android zařízení pro lokalizaci 

    Brychta, Josef
    Bakalářská práce se zabývá implementací vybraných lokalizačních metod do Android zařízení. Tyto metody byly následně proměřeny a na základě výsledků zpracována optimalizační schémata.
  • X-Band Earth Observation Satellite Software Defined Radio 

    Zedka, Radim (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    This article presents the digital baseband receiver for signals from the EOS-PM-1 X-band Earth observing satellite. The conventional SDR is used to provide samples of the baseband signal. The MATLAB software is used for ...